Codesign

Codesign visualiserar Synchs vision i namn, profil och lokaler

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 08:43 CEST

Den 1 mars fick Sverige en ny typ av advokatbyrå när Andreas Börjesson, Jim Runsten, Sara Sparring och Johan Tydén startade Synch. Nu har Synch flyttat in i sitt nyinredda kontor där Codesign står bakom inredningsarkitekturen, men också för företagets namn och logotype.

När Synchs grundare först kontaktade Codesign fanns ingen lokal, inget namn och ingen grafisk profil – men de hade en stark vision och ett starkt företagskoncept.

– Vi vill utmana den traditionella advokatrollen i allt från hur tjänsterna marknadsförs och utförs till hur de ersätts. Vi lät Codesign utmana oss med allt från färg och form till hur vi ska sitta. Resultatet är en visuell identitet som speglar den byrå vi är, och som även präglar våra arbetsplatser, säger Jim Runsten, vd Synch.

Transparens och prestigelöshet var två ord som återkom i de inledande mötena mellan Codesign och Synch. Det blev utgångspunkten i inredningskonceptet med öppna och aktivitets­baserade kontorsytor som kompletteras med flera små telefon- eller mötesrum. Lokalen har stora fönsterytor och längs med hela fasaden löper en kungsbalkong där möbleringen fortsätter genom glaset så att träborden i loungen övergår i stenbord utomhus.

Codesigns team bestod av en inredningsarkitekt, en projektledare, en creative director och en koncept­utvecklare samt illustratören Johan Mets som anlitades för att ta fram ett mönster, som Synch kan använda som ett element i sin kommunikation.

– Vårt uppdrag var att ge bolaget en visuell identitet i form av ett namn och en grafisk profil och sedan gestalta den i en inredningsarkitektur som utgår från människorna som ska vistas där. Vi kan ta den här typen av uppdrag eftersom vi inte är en traditionell arkitektbyrå utan har kompetens även inom grafisk formgivning, kommunikation och varumärkesförpackning, säger Love Neuschütz, inredningsarkitekt på Codesign.  

Codesign = Tillsammans
Organisationer består av människor med olika sorters behov. Dessa behov tar vi fasta på i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger det bästa resultatet. Därför sker våra projekt tillsammans med snickare, producenter, fastighetsägare, förvaltare och inte minst med våra kunder. Vi verkar tillsammans, och då blir det bra. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre. 
Där, i den meningen får vi vår lust och energi. Svårare än så är det inte.