Pharma Nord

Coenzym Q10 kan förebygga pre-eklampsi

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:19 CEST

Pressrelease

09-04-07

Coenzym Q10 förebygger pre-eklampsi

Tillskott av den energialstrande nutrienten coenzym Q10 reducerade risken för pre-eklampsi med 44 procent i en studie på unga, gravida kvinnor.

Coenzym Q10, en vitaminliknande nutrient som ger bränsle åt energimetabolismen i människans celler, har nu också visat sig kunna förebygga en graviditetsrelaterad komplikation som kallas för pre-eklampsi, där en potentiellt dödlig kombination av hypertension och ökad proteinexkretion i urin startar. I den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien utförd av vetenskapsmän vid Central University of Ecuador och sjukhuset Hospital Gineco Obstretico Isidro Ayora resulterade ett dagligt tillskott med coenzym Q10 i en 44% lägre incidens av pre-eklampsi hos gravida kvinnor i högriskgruppen. Studien publiceras i the International Journal of Gynecology & Obstetrics. Pre-eklampsi uppträder i omkring 7% av alla graviditeter och förorsakar 60,000 dödsfall årligen.

Oxidativ stress

Forskarlaget från Ecuador delade in de 235 unga kvinnliga försökspersonerna i grupper, där den ena fick 200 mg coenzym Q10 dagligen och den andra placebo. Studien började 20 veckor efter att graviditeten konstaterats och upphörde vid födseln. Totalt 197 kvinnor (83%) slutförde studien.

I placebogruppen uppträdde 30 fall av pre-eklampsi (25,6%) medan endast 17 kvinnor (14,4%)

i Q10-gruppen utvecklade detta tillstånd. Skillnaden, vilken representerar 44% riskreduktion, var signifikant.

Forskarna menar att effekten av Q10 på pre-eklampsi troligen hänger ihop med ämnets roll som antioxidant. Tidigare studier tyder nämligen på ökade nivåer av oxidativ stress hos kvinnor med pre-eklampsi, och det finns också studier som pekar på signifikant lägre plasmanivåer av Q10 hos kvinnor med detta tillstånd.

Källa: International Journal of Gynecology & Obstetrics, April 2009, Vol. 105, Issue1, pp. 43-45

Coenzyme Q10 supplementation during pregnancy reduces the risk of pre-eclampsia”.

Authors: E. Teran, I. Hernandez, B. Nieto, R. Tavara, J.E. Ocampo, A. Calle.