Pharma Nord

Coenzym Q10 kan minska biverkningar vid statinbehandling

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:28 CEST

Pressmeddelande 08-09-25

Coenzym Q10 kan reducera biverkningar av statiner

En klinisk studie, presenterad vid the International Medical Q10 Congress i Prag, visar att supplementering med coenzym Q10 kan minska biverkningarna vid statinbehandling.

Behandling med statiner anses vara den mest effektiva metoden att reducera kolesterolnivåerna i blodet. Därför ökar receptförskrivningen av statiner dramatiskt runt om i världen mot ett ökande antal möjliga indikationer som CAD, diabetes, stroke, högt blodtryck etc.

Biverkningar minskar compliance

Tyvärr är behandlingen med statiner också behäftad med ett brett spektrum av biverkningar, varav de vanligaste torde vara trötthet och muskelsmärtor och mera sällsynt neurologiska besvär. Dessa biverkningar anses också vara en signifikant faktor i en påtagligt låg långtids-compliance,då så många som 75 procent av patienterna avbryter behandlingen inom 2 år. 1)

Samma biokemiska ”bana” i kroppen

Det finns ett ökande antal vetenskapliga hypoteser om att många av dessa biverkningar hänger ihop med sänkta Q10-nivåer hos patienterna. Denna minskning inträffar eftersom både Q10 och kolesterolsyntesen delar samma biokemiska bana (HMG-CoA) vilken inhiberas av statinerna. Syntesen av selenproteinerna delar också samma bana. 2)

Dubbelblind placebo kontrollerad studie

För att utvärdera eventuella fördelar med supplementering av Q10 och selen till statin-patienter utförde professor Daniel Pella och kollegor från Louis Pasteur University Hospital and Faculty of Medicine i Kosice, Slovakien, en tre månaders dubbelblind randomiserad studie. Resultaten från studien presenterades vid den internationella Q10 kongressen i Prag sept. 2008. Totalt 60 patienter som led av biverkningar utvaldes från en grupp på 1,142 patienter under statinbehandling. Dessa patienter fick dagligen antingen 200 mg coenzym Q10, 200 mcg selen, både Q10 och selen eller placebo.

Q10 reducerade muskelsmärta och trötthet

Efter 3 månader upplevde 15 av 22 patienter i den Q10-aktiva gruppen inte längre muskelsmärta i förhållande till baseline medan placebogruppen inte uppvisade någon förbättring. Trötthet hos 10 patienter i baseline av Q10 gruppen förbättrades markant hos 9 st av dessa medan endast 2 patienter i placebogruppen upplevde en sådan. Polyneuropati reducerades hos 11 av 13 patienter i den aktiva Q10-gruppen jämfört med ingen förändring i placebogruppen. Två parametrar av diastolisk funktion – E/A ratio och isovulmetric relaxion – förbättrades också i Q10-gruppen. Inget av dessa värden förbättrades i placebogruppen.

Vi konkluderar att supplementering med Q10 är värdefull hos patienter som behandlas med statiner och som uppvisar symtom på statinassocierad myopati. Dessa resultat understödjer tidigare forskning inom området och ytterligare studier bör utföras snarast möjligt för att uppnå tillräcklig dokumentation för en uppdatering av riktlinjerna rörande Q10-supplementering vid statinterapi”, sa professor Pella. ”För vissa patienter är även administrering av selen till nytta, men eftersom Q10-gruppen uppvisade överlägset bäst resultat bör selen- och Q10-supplementering i samband med statinterapi studeras var för sig”, konstaterade han avslutningsvis.

Ref:

(1): Jackevicius CA, Mamdani M, Tu JV. Adherence with statin therapy in elderly patients with and without acute coronary syndroms. JAMA. 2002; 288 (4):462-7

(2): Polanski H. Atherosclerosis (V: Microcompetition with foreign DNA and the origin of cronic diseases, Rochester, 2003).