Lions Clubs International

Colombia först av länder i Latinamerika att utrota flodblindhet.

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2013 09:03 CEST

The Carter Center, som leds av USA:s tidigare president Jimmy Carter, har tillsammans med Lions, som genom Lions Clubs International Foundation donerar pengar för att utrota sjukdomen flodblindhet, nu lyckats med sitt mål i Colombia. Landet har som första land i Latinamerika utrotat flodblindhet.

Detta firades med en ceremoni i Colombias huvudstad Bogota den 29 juli med Colombias president Juan Manuel Santos, Jimmy Carter och Lions Clubs International Foundations (LCIF) ordförande Wayne Madden med fler deltagare.

– Colombias ansträngningar tillsammans med oss visar att det går att utrota sjukdomen flodblindhet, sade Jimmy Carter, som också är medlem i Lions, vid ceremonin.

– Det här är en historisk dag för människorna i Colombia och det är en ära att få vara med vid denna ceremoni. En av Lions huvudinriktningar är att förhindra onödig blindhet i världen. Colombia är ett bevis på att det går, när vi jobbar tillsammans mot samma mål, sade LCIF:s ordförande Wayne Madden.

Lions har genom LCIF donerat mer än tre miljoner US Dollar till The Carter Center för att utrota flodblindhet i Latinamerika. Det var 1999 som Lions och LCIF startade samarbetet med The Carter Center för att utrota sjukdomen i Latinamerika och då speciellt i sex länder: Brasilien, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexiko och Venezuela. Omkring en halv miljon människor i dessa länder finns i riskområdena för flodblindhet.

Flodblindhet är en ögonsjukdom som sprids av den svarta stickflugan som håller till vid vissa floder i tropiska länder där den kläcker sina ägg. Floder som människor bor omkring och/eller använder för bevattning och hygien. Människor smittas av flugan som sprider små mikroskopiska maskar som förorsakar svår klåda och som så småningom leder till obotlig blindhet.

Denna sjukdom går att förhindra genom att ge alla människor som bor eller vistas i riskområden en tablett och behandling i tre år. Tabletten doneras av läkemedelsföretaget Merck. Behandlingarna betalas av The Carter Center och LCIF:s donationer och Lions hjälper till med administrationen av behandlingen. Exempelvis deltar Lions medlemmar som volontärer när tabletterna ska delas ut i områdena på landsbygden.

Att utrota onödig blindhet är ett av Lions huvudmål sedan 1925, då den amerikanska författarinnan Helen Keller utmanade Lions att bli de blindas riddare. Den vita käppen har också tagits fram av Lions.

Lions och LCIF startade ett internationellt synvårdsprogram, Sight First, som genomfört två insamlingskampanjer hittills som inbringat mer än 400 miljoner US dollar. 150 miljoner behandlingar mot flodblindhet i Latinamerika och Afrika har skett. Mer än 30 miljoner människor har blivit hjälpta från allvarliga synproblem, plus mer än 100 miljoner barn har fått hjälp mot barnblindhet – ett projekt Lions och LCIF har med WHO – Världshälsoorganisationen. 

På bild, raden längst ned från vänster: Dr Alejandro Gaviria, Colombias hälsominister, Rosalynn Carter, Jimmy Carter. Raden över: I mitten LCIF:s ordförande Wayne Madden flankerad av doktorer.

Foto: Colombia MOH.


Läs mer:

För mer information om Lions: www.lions.se

För mer information om LCIF: www.lcif.org

För mer information om The Carter Center: www.cartercenter.orgKontakt:

Lars Kuntze, ordförande Sveriges Lions, 0705-69 40 55.

Maud Nordell, informatör Sveriges Lions. 08-744 59 00 – ank 2. 070 - 215 62 33


Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,35 miljoner medlemmar. Lions finns i 207 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond