SYSteam

Colorama väljer helhetslösning från SYSteam

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:19 CEST

SYSteam har tecknat avtal med Colorama om leverans av nytt affärsstöd för 310 butiker i Sverige och Danmark. Avtalet innebär en helhetslösning inom ekonomi/kassa för butikskedjan.

”Investeringen i ett gemensamt affärssystem för Coloramakedjan är en nödvändig satsning inför framtiden”, säger Ulf Hennings, verkställande direktör för Colorama.

”Vi har en lång erfarenhet från arbete med Bygg-, Järn- och Färghandel vilket gör att vi kan tillföra stora mervärden kring processstöd och lösningar som skapar nytta i Coloramas verksamhet”, säger Ola Petersson,VD, SYSteam Retail Helsingborg.

Avtalet med Colorama innebär att SYSteam kommer att leverera koncernens egenutvecklade detaljhandelskoncept till huvudkontoren i Sverige och Danmark, samt till 210 butiker i Sverige och 100 butiker i Danmark. Colorama är idag Sveriges största färghandelskedja. I konceptet ingår affärssystemet Dynamics NAV, kassalösningen LS Retail, SYSteams branschspecifika lösning för Järn, Bygg och Färghandeln, ExFlow fakturascanning, Genomfakturering, E-handel, EDI och Hogia Lön.

”De stora fördelarna med den nya lösningen är att vi kan effektivisera och förenkla kedjans affärsprocesser och stärka oss i rådande konkurrens, samtidigt som vi skapar en flexibel IT-plattform inför framtiden”, säger Thomas Pålsson, IT-Chef Colorama.

”SYSteams lösning baseras på Dynamics NAV vilket är ett mycket flexibelt standardsystem som gör det möjligt för oss konsulter att säkerställa kundens behov. I Coloramas fall så vägde fördelarna kopplat till flexibilitet, kostnadseffektivitet och anpassning till nya verksamhetsbehov över, och jag är övertygad om att Colorama har valt rätt systemstöd inför framtiden”, säger Morgan Olsson, försäljningsansvarig SYSteam Retail Helsingborg AB.

Fakta om Colorama
Färgkedjorna Färgtema och Spektrum har gått samman och bildat Colorama, Sveriges största färgfackhandel. Den nya kedjan Colorama lanserades i mitten av februari 2007 med drygt 200 butiker i Sverige. Colorama kommer att omsätta drygt 2,5 miljarder kronor i Sverige under 2007.
Varje butik i Colorama-kedjan ägs av den enskilde färgfackhandlaren. Tillsammans har de ett gemensamt butikskoncept, ett brett sortiment och styrkan att förhandla centralt med sina leverantörer vilket i förlängningen gynnar konsumenterna.
Redan 2004 bildades ett gränsöverskridande inköps- och marknadsföringsbolag, Farveunionen. I det ingick Färgtema, Spektrum, den danska färgkedjan Farvebasen samt norska Fargerike. Syftet var att få en starkare ställning gentemot leverantörerna och att under 2007 lansera en ny skandinavisk färgfackhandelskedja, Colorama. Totalt ansluter cirka 500 butiker vilket gör Colorama till Skandinaviens största färgfackhandelskedja.

Läs mer på www.colorama.se
Fakta om SYSteam
SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden, har cirka 1 030 anställda och ägs av norska ErgoGroup.

Läs mer på www.systeam.se


För mer information, kontakta:

Ola Petersson, VD SYSteam Retail Helsingborg
Tel: 070- 370 85 52

Thomas Pålsson, IT-chef Colorama
Tel: 040-660 31 00