Colzyx AB

Colzyx accelerar mot sårvårdsmarknaden

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 11:59 CEST

CBC Investment Group AB (CBC) investerar i Colzyx AB (Colzyx), som utvecklar en helt ny typ av produkt inom sårvårdsmarknaden. Investeringen skall användas för fortsatt produktutveckling av WOUNDCOM, företagets unika sårförband.

Det finns idag stora behov av nya former av sårläkningsprodukter. Behovet är stort inom områdena infektion efter kirurgi, venösa kroniska bensår samt inom området kroniska sår som en följd av diabetes. WOUNDCOM har en möjlighet att användas inom alla dessa, och ytterligare områden, där det finns ett uttalat behov av bättre och snabbare sårläkning och en samtidig effekt mot bakteriella infektioner.

Colzyx bygger på banbrytande och innovativa upptäckter från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Dessa arbeten visar att alfa-3-kedjan från humant kollagen VI uppvisar både unika sårläkningsegenskaper och effekter på bakterier. Alfa-3-kedjan har utvecklats under evolutionen för att verka sårläkande och minimera bakteriella infektioner och dessa naturliga egenskaper utnyttjar Colzyx i sin produktutveckling. Alfa-3-kedjan, och delar av denna, har en hindrande effekt oavsett bakterieinfektion d.v.s. mot både gram-negativa och gram- positiva bakterier samt mot multiresistenta bakterier.

Uppkomsten och spridningen av multiresistenta bakterier utgör ett mycket stort hot mot mänsklig hälsa. Beräkningar uppskattar att inom 20-30 år kan fler människor dö som en följd av infektion av multiresistenta bakterier än av cancer. WOUNDCOM kan utgöra en viktig del i kampen mot just sådana infektioner genom att både accelerera sårläkningen och samtidigt hindra infektioner med multiresistenta bakterier. Vidare har WOUNDCOM visat sig läka sår betydligt snabbare än jämförbara produkter på marknaden.

  • ”Colzyx har en unik möjlighet att utveckla en helt ny form av produkt som kan komma att förändra stora delar av sårvården”, säger Jens Hansson, Head of Investment på CBC. ”Här finns stora behov där WOUNDCOM kan komma till användning på flera sätt.”

  • ”Vi är glada för att CBC har valt att investera i Colzyx”, säger Eskil Söderlind, VD på Colzyx. ”Detta gör det möjligt för att intensifiera och accelerera vårt arbete med vår unika produkt. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av WOUNDOM”.
  • Om Colzyx AB

    Colzyx är ett nystartat bioteknikföretag med fokus på sårvård. Colzyx WOUNDCOM-produkt är baserat på arbete stött av Strategiska Forskningsstiftelsen. Projektet har också stötts av Vinnova, Sverige samt EU Horizon 2020 Fas 1-anslag. Colzyx är beläget på Medicon Village, Lund. Läs mer på www.colzyx.com

    Om CBC Investment Group AB

    CBC är ett riskkapitalföretag med fokus på investeringar i innovativa, nordiska företag i tidiga faser och med hög värdeökningspotential baserad på unicitet i affärsidén, identifierbar konkurrensfördel, stor adresserbar marknad och ett kompetent team. CBC är delägare i knappt 20 techbaserade, unga företag och bygger sin framgång på ett aktivt ägarskap samt styrkan från ett exklusivt nätverk med 22 000 medlemmar. www.cbcgroup.se