Com Hem AB

Com Hem introducerar marknadens mest konkurrenskraftiga erbjudande för telefoni

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:28 CEST

Nu öppnar Com Hem upp sitt nät för de första telefonikunderna och pressar därmed priserna för fastnätstelefoni ytterligare. För kunderna innebär det dels möjligheten att slippa betala den månatliga accessavgiften till Telia, dels en chans att sänka sina telefonikostnader med upp till 30 procent. För de kunder som väljer fler kommunikationstjänster från Com Hem finns ännu större besparingar att göra.

”Nu tar vi upp kampen med de svenska fastnätsoperatörerna på allvar”, säger Com Hems vd Gunnar Asp. ”Introduktionen av vårt telefonierbjudande innebär inte bara att vi presenterar nya konkurrenskraftiga abonnemangsformer som hjälper våra kunder att ringa billigare än de kunnat göra hittills. Vi ritar också om konkurrenskartan såtillvida att vi synliggör de marknadsmässiga förutsättningar som kommer att krävas av alla leverantörer framöver”.

Com Hem lanserar tre olika typer av abonnemang som döps till Small, Medium och Large. Abonnemangen är särskilt framtagna efter olika ringmönster. Hushåll som ringer lite mindre tjänar mest på att teckna ett Small-abonnemang medan hushåll som ringer mycket kan göra störst besparingar med ett Large-abonnemang.

Telefonilanseringen innebär att Com Hem blir Sveriges första Triple Play-operatör. Kombinationserbjudandet Com Bo lanseras nu samtidigt för de kunder som väljer tv, bredband och telefoni från Com Hem. Com Bo innebär att man får tre tjänster till priset av två, där Com Hem bjuder på det billigaste abonnemanget. Konsumenter som väljer att köpa samtliga tjänster från Com Hem kommer således att väsentligt sänka sina fasta kostnader för hemmets kommunikation.

Trenden mot så kallade Triple Play-operatörer drivs av flera faktorer. Från operatörssidan handlar det självklart om att kunna öka sin marknad genom bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur. För kunderna är de största fördelarna enkelhet och lägre priser.

”Vårt telefonierbjudande är mycket starkt i sig”, säger Gunnar Asp. ”Men självklart är det så, att de av våra kunder som väljer att beställa fler tjänster av oss i våra så kallade Com Bo-erbjudanden är de som kommer att kunna göra de allra största besparingarna eftersom vi där erbjuder tre tjänster till priset av två.”


För att kunna utnyttja Com Hems telefonierbjudande krävs ingen teknisk förkunskap, kunderna kan dessutom fortsätta att använda sina vanliga telefoner. Ett bredbandsabonnemang är inte heller nödvändigt.

För ytterligare information om Com Hems telefonipriser:
http://www.comhem.se/publik/www/portal/all?_nfpb=true&_pageLabel=publik_page_orderPhone&portlet_Telephonyform_1_actionOverride=/portlets/forms/TelephonyForm/begin


Om Com Bo-erbjudanden: http://www.comhem.se/publik/www/portal/all?_nfpb=true&_pageLabel=publik_page_orderCombo&portlet_main_OrderComboController_1_actionOverride=/order/main/OrderCombo/beginFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Svanberg, marknadsansvarig för Affärsområde Telefoni, Com Hem
08-553 63038 eller christoffer.svanberg@comhem.com


com hem erbjuder tv-underhållning, bredbandsaccess, telefoni och interaktiva fastighetstjänster. Med 1,4 miljoner anslutna hushåll och marknadens största utbud av tv-kanaler är com hem Sveriges ledande tv-distributör. www.comhem.se