Com Hem AB

Com Hem visar starkt resultat - och fortsätter satsa på tjänstekvalitet och kundservice

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 10:03 CET

Com Hem fortsätter sin intäktstillväxt. Under tredje kvartalet 2010 uppgick intäkterna till 1 083 MSEK, en ökning med cirka 7 procent jämfört med samma period 2009. Samtidigt fortsätter företagets investeringar i nya tjänster och ökad driftsäkerhet samt i åtgärder för att förbättra kundservice.

Under tredje kvartalet ökade också antalet kunder inom samtliga tjänsteområden jämfört med samma period 2009; digital-tv-kunder med 12%, telefonikunder med 8% och bredbandskunder med 4%.
- Vi fortsätter att öka både i omsättning och i antal kunder enligt våra mål. Com Hem är lönsamma och vi har attraktiva tjänster. Däremot har vi en historik där våra kunder inte är tillräckligt nöjda med oss som leverantör, och en ökad kundnöjdhet fortsätter att ha högsta prioritet i vår verksamhet, säger Tomas Franzén, vd för Com Hem.

Com Hem har under det senaste året satsat stort för att förbättra sin kundservice. Utbildning, systemutveckling och mer personal har bland annat lett till minskade telefonköer, där sju av tio samtal idag besvaras inom två minuter. 

Under det tredje kvartalet har också det stora moderniseringsarbetet i Stockholmsnätet gått in i sin slutfas. Com Hem har investerat totalt 100 MSEK för att byta ut äldre teknologi och öka nätkvaliteten i Stockholmsområdet.
-  Det känns bra att snart avsluta det stora uppgraderingsarbete som pågått i Stockholm i över två års tid. Det gamla UPC-nätet i området var inte byggt för nya mer kapacitetskrävande tjänster. Nu har vi investerat och byggt med den allra senaste teknologin vilket innebär att över 300 000 hushåll kring årsskiftet har tillgång till en modern och driftsäker infrastruktur, säger Tomas Franzén.

På tjänstesidan har kvartalet präglats av den fortsatta utrullningen av den interaktiva digital-tv-tjänsten On Demand som snart är tillgänglig för 1,5 miljoner Com Hem-hushåll. Parallellt fortsätter arbetet med att ladda tjänsten med fler kanaler, serier och filmer samt att göra gränssnittet ännu mer användarvänligt. Com Hem fortsätter även att ligga i framkant när det gäller bredband. För att visa att företaget levererar en bredbandstjänst som tål att jämföras med andra leverantörers, lanserade Com Hem i september Bredbandsjämföraren tillsammans med Compricer och Bredbandskollen.

Se vidare för mer finansiell information från tredje kvartalet 2010.

Com Hems resultat för kvartal tre 2010, sammanfattning

Under tredje kvartalet 2010 uppgick intäkterna till 1 083 MSEK, en ökning med cirka 7 procent jämfört med samma period 2009. EBITDA förbättrades med 14 procent till 490 MSEK jämfört med samma period 2009.

Investeringarna uppgick till 117 MSEK under kvartal 3.

Sedan tredje kvartalet 2009 har antalet digital-tv-abonnemang ökat med 12 procent till 609 900 abonnemang.Bredbandskunderna har under samma period ökat med 4 procent och telefonikunderna med 8 procent. Com Hem har därmed totalt 837 100 abonnerande kunder.

För mer information se bifogad pdf-fil.

 

Om Com Hem Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, 1,76 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud samt prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983, har cirka 650 anställda och huvudkontor i Stockholm. Ägare är The Carlyle Group och Providence Equity Partners. För mer information, se: www.comhem.se