Comai

Comai AB vinnare i innovationstävling med mobilbaserat verktyg för skolan

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 19:37 CEST

Den 6 oktober tillkännagavs att det gotländska företaget Comai AB är en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens innovationstävling för att utveckla ett nytt mobilbaserat verktyg som ska underlätta inlärningsprocessen för elever med svårigheter i skolan.

Projektet genomförs i nära samarbete med Centerför Skolutveckling i Västra Götaland och kommer vara en vidareutveckling av den redan befintliga produkten Memo Comai. Syftet är att skapa en produkt som ska fungera som prioriterings- och strukturstöd för elever främst med kognitiva funktionsnedsättningar. Produkten använder mobiltelefonen som plattform vilket har upplevts positivt av unga användare där mobiltelefon är en naturlig del av vardagen.

Comai AB utvecklar och erbjuder mobiltelefonibaserade hjälpmedel och verktyg.Comai kommer – med korta ledtider mellan behov, lösning och produkt, med lång erfarenhet av kundgruppens problemställningar, med ledning av de senaste forskningsrönen och med en innovativ användarvärdig produktplattform – att fortsätta sätta människan i fokus. Comais hjälpmedel ger svaga grupper extra stöd för att uppnå trygghet och oberoende utan att peka ut dem som annorlunda.

Mobilen som verktyg är normaliserande och skänker användaren frihet, och att erbjuda den friheten är just vad Comai handlar om.