ComAround Scandinavia AB

ComAround springer allt snabbare

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 15:35 CET

Affärstidningen Dagens Industri har sedan år 2000 utsett Sveriges mest snabbväxande företag, som växt organiskt utan förvärv eller fusioner. Årligen utses mindre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag och på grund av lågkonjunktur och finanskris är det färre Gaseller än någonsin 2011.

Samtidigt som många branscher och företag känner av lågkonjunktur och finanskris så lyckas ComAround fortsätta växa i en hög takt utan förvärv eller instoppade pengar. De senaste fyra åren har vi vuxit med över hundra procent och samtidigt lyckats etablera konceptet utomlands. En snabbstartad och prisvärd molntjänst i kombination med ett reellt behov är grundläggande framgångsfaktorer.

- Det är många orsaker som ligger bakom vår framgång, säger Peter Ståhl, ComArounds VD sedan augusti 2011.

- Vårt vinnande koncept beror på en kombination av löpande intäkter och en stor bas av nöjda kunder där 97% väljer att återköpa och förlänga sina avtal. Framtiden ser ljus ut och webbaserad självbetjäning och självhjälp i olika former blir allt viktigare och får allt större plats hos fler och fler företag. Idag handlar det snarare om att få fler att använda de smarta tjänster och IT-lösningar som redan finns, än att skaffa ytterligare nya tjänster. Då blir självbetjäning ett kostnadseffektivt sätt att snabbt svara på frågor och höja kompetensen på befintliga system.

2011 ser ut att bli ännu ett bra år. Vi har lagt mycket kraft på att vidareutveckla organisationen och våra tjänster och vi ser fram emot att fortsätta vår snabba tillväxt under 2012. Under 2012 kommer vi att lansera vårt nya flaggskepp, generation fem av vår webbaserade självbetjäning som vi utvecklat sedan början av 2010. Nya marknader och en förändrad säljapproach står också på agendan.

Gasellkriterierna

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • minst tio anställda.
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • sunda finanser.

Kontaktinfo:
Peter Ståhl, VD
peter.s@comaround.se

ComAround är marknadsledare inom tjänster för webbaserad självbetjäning. Företag i över 100 länder sänker sina supportkostnader och förbättrar sin service med ComAround Self Service™. Bland våra kunder finns Ericsson, Statoil, IKEA samt hundratals mindre företag.

Följ oss på:
www.twitter.com/comaroundsweden
Facebook: ComAroundSweden