StagePool

Commediakurs eller Dockteater?

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 14:38 CEST

Commediaskola

Hannu Böök, Augusto Cabrera och Grazyna Canevall satsar i höst på en lite längre commedia kurs med tekniker från och i gränslandet mellan cirkus, teater, mim och gyckelspel.
Tio veckor (29 sep-11 dec) måndag - torsdag 09.00-12.30.

Tre huvudområden behandlas av tre välutbildade och erfarna lärare:
Komisk gestaltning: komisk improvisation, maskspel och clownteknik med Augusto Cabrera
Fysisk teater: mimens grunder, grunder i Decrouxtekniken, grunder i akrobatik samt slapstick med Hannu Böök.
Röst - impro - text: röstens möjligheter att få fram det komiska i spelet, texter ur komiskt perspektiv, improvisationer med betoning på situationens komik. Ledare: Grazyna Canevall

Diplom utfärdas efter genomgången kurs. Kursavgift: 6000 kronor. StagePoolare får rabatterat pris ochbetalar endast för5500 kr.Anmälningsavgift 2000 kr inbetalas till FKC:s p-giro 52 13 42-0 senast den 15 september. Efteranmälningar i mån av plats.

Dockteater och levande föremål Steg 1

Detta är en kurs i dockspelsteknik, steg 1 (Steg 2 - Tillverkning och pjäsframförande planeras till våren 2009) under ledning av den erfarne och mångkunnig läraren Augusto Cabrera. Under kursen kommer ni att gå igenom spelteknik för olika former av dockor. Sedan förs detta vidare till att ge liv till och använda olika vardagsföremål för att berätta och/eller illustrera en historia. Detta är en chans för dig som vill förstå dockteaterns bakgrund och lära dig spelteknik!

Kursen pågår onsdagar och lördagar under 10 veckor (1 oktober till 12 december). Onsdagar kl 18.00-21.00 och lördagar kl 15.00-18.00. Kursavgift 4000 kr. StagePoolare får rabatterat pris och betalar endast 3500 kr! Anmälningsavgift 1500 kr betalas till Folkkulturcentrums p-giro 521342-0 i samband med anmälan.
Sista dag för anmälan är 15 september. Efteranmälningar i mån av plats. Kursledare: Augusto Cabrera

Info: 0739 84 51 64 Anmälningar: www.folkkulturcentrum.se
Läs mer på
http://www.folkkulturcentrum.se