Communicare

Communicare deltar på LSU Forum

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:49 CEST

Fredagen den 29 oktober kl 12:00 – 18:00, Citykonferensen/Ingenjörshuset i centrala Stockholm.

Ungas engagemang är viktigt
Vikten av ideellt engagemang från ett arbetsgivarperspektiv, Uppvärdering och validering av icke formellt lärande och Hur kan man jobba med validering? Detta är frågor som Communicare kommer att vara med och diskutera under årets LSU Forum.

 

- Det känns hedrande och väldigt roligt att vi blivit inbjudan att delta i paneldiskussioner och seminarier. Jag kommer att lyfta fram hur vi inom organisationen jobbar med att visa unga de möjligheter som finns inom studier, arbetsliv och utomlands,säger Mathias Mellgren projektledare för projektet Job College.

- Det är viktigt att vi delar och kan dela med oss av våra erfarenheter till andra, inte minst av den anledningen att vi i vårt projekt har hjälpt över tusen unga till egen försörjning, avslutar Mathias Mellgren. 

 

Mer information ges av Mathias Mellgren på telefon 070-602 08 19 eller mathias.mellgren@communicare.nu

 

 

LSU Forum 2010 | Ungas engagemang
LSU Forum är Sveriges ungdomsorganisationers årliga ungdomspolitiska konferens som fungerar som en mötesplats mellan unga ledare, riksdag och regering, forskare, opinionsbildare, företrädare för civilsamhälle och myndigheter. Genom LSU Forum vill LSU ge utrymme åt våra medlemsorganisationer att lyfta upp och diskutera en bredd av ungdomspolitiska frågor i mötet med makthavare och opinionsbildare i samhället som helhet.

På LSU Forum deltar drygt 150 personer med en stor blandning av ministrar, riksdagsledamöter, forskare, journalister, myndighetschefer, organisationsföreträdare och unga ledare.

Ungas engagemang bidrar till personlig utveckling och ger möjligheter att både utkräva rättigheter och ta ansvar i organisationer och samhälle. Engagemanget ger utrymme för deltagande här och nu liksom bättre förutsättningar för egenmakt senare i livet. Och engagemanget utmanar. I mötet med andra bryts åsikter, ifrågasätts egna sanningar och vidgas perspektiv. Sådana erfarenheter bidrar med tillit till varandra, även när vi tycker olika.

 

Mer om LSU Forum finns på www.lsu.se

Communicare är en non-profit ungdomsorganisation som arbetar för att unga människor skall göra det de vill. Organisationen jobbar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga kvinnor och män.

Communicare använder begreppet "ungt entreprenörskap" för det som unga människor behöver för att finna sin alldeles egna väg till vuxenliv, försörjning och delaktighet. Det handlar om makt över vardagen, makt över sitt egna liv, vilket är grogrunden för all tillväxt och demokrati. Vi vill förändra världen, en människa i taget.