Communicare

Communicare medverkar på European Job Days

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 16:51 CEST

Under oktober kommer vi att finnas på utlandsmässan European Job Days i Karlstad, Linköping och Västerås. Vi kommer att informera om möjligheterna med att åka utomlands som  volontär och med oss kommer vi att ha före detta volontärer som vi skickat ut i världen. Varmt välkomna!

Västerås 7/10
Linköping  20/10
Karlstad 21/10

European Job Days arrangeras av Arbetsförmedlingens EURES-grupper
Varje år arrangerar Eures-grupper i hela EU hundratals europeiska arbetsmarknadsdagar – det perfekta tillfället att rekrytera personal, träffa arbetsgivare, diskutera dina planer med en Eures rådgivare eller få reda på mer om hur EU kan hjälpa dig.

Har du nyligen avslutat dina universitetsstudier och är intresserad av att arbeta utomlands? Har du varit yrkesverksam i ett antal år och söker en ny utmaning? Är du kanske en arbetsgivare som söker utbildad arbetskraft med särskild kompetens. I vilket fall som helst är de europeiska jobbdagarna ett perfekt tillfälle för människor att mötas och ta reda på vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden.

Eures inrättades för att ge expertråd till alla som behöver det. Vi hjälper dig att nå dina mål och gör det både på lokal och europeisk nivå. Europeiska jobbdagarna 2010 är resultatet av de insatser som gjorts av drygt 750 Eures-rådgivare runtom i Europeiska unionen. De europeiska jobbdagarna anordnas för fjärde gången nu i höst. Vi hoppas att vi genom dem kan bidra till att övervinna eventuella svårigheter på arbetsmarknaden som beror på den ekonomiska krisen.

För mer information kontakta oss på info@communicare.nu eller ring 054-13 75 70.

Communicare är en non-profit ungdomsorganisation som arbetar för att unga människor skall göra det de vill. Organisationen jobbar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga kvinnor och män.

Communicare använder begreppet "ungt entreprenörskap" för det som unga människor behöver för att finna sin alldeles egna väg till vuxenliv, försörjning och delaktighet. Det handlar om makt över vardagen, makt över sitt egna liv, vilket är grogrunden för all tillväxt och demokrati. Vi vill förändra världen, en människa i taget.