Community Entertainment

Community Entertainment: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:10 CET

(Aktietorget: CEAB TO4)

2010-02-28

Helåret 2009 (faktiska resultat jämförda med 2008 års resultat)

Nettoomsättningen för helåret 2009 uppgick till 519 (389 tkr).

Rörelseresultat för 2009 uppgick till -3 202 (-6 182 tkr).

Resultat efter finansnetto uppgick till -3 208 (- 6 162 tkr).

Fjärde kvartalet 2009

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 105 tkr.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till - 688 tkr

Nettoresultatet efter finansiella poster för sista kvartalet uppgick till - 691 tkr.