Community Entertainment

Community Entertainment: CEAB har förvärvat nytt bolag!

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 13:59 CEST

(AktieTorget: CEAB)

På styrelsemöte den 4 oktober beslutades om förvärv av ett tjänsteproducerande företag med en årsomsättning om ca 2 MSEK. Bolaget har 2 anställda, en färdigutvecklad plattform för olika tjänster, såväl gratis som med betalmoduler samt en kopplad konsultservice, s.k. custom anpassning, till de större företag som köper tjänster i plattformen. Bolaget har ca 35 kunder. Bolaget är idag kassapositivt med högre intäkter än kostnader. CEABs synergi är dels att man kan erbjuda många av det förvärvade bolagets kunder kampanj frågesporter samt att anställd personal i det förvärvade bolaget stärker den tekniska kompetensen och tillför ökade försäljningsresurser.

CEAB betalar tretton miljoner (13 000 000) nyemitterade aktier för förvärvet i form av en apportemission i enlighet med bemyndigande till styrelsen på fortsatt årsstämma den 28 juli 2010.. Detta innebär att säljarna av bolaget kommer att äga 25 % av idag emitterade aktier i CEAB. CEAB kommer efter denna nyemission ha totalt 52 032 573 aktier varav 18 000 000 i de två senaste emissionerna ännu ej registrerats hos bolagsverket.

I och med förvärvet kommer CEAB kunna öka utvecklingstakten och färdigställande av egen plattform där ett administrationsverktyg online, s.k. backoffice, kommer möjliggöra automatiserad försäljning på vår hemsida.

"Målet är att CEAB ska växa från dagens omsättning från 2,5 MSEK (efter förvärv) till 4-5 MSEK de kommande 12 månaderna med bibehållen marginal. CEAB räknar med redovisa svarta siffror under 2011. Ytterligare förvärv av plattformar som erbjuder marknaden tjänster där CEAB kan skapa synergi med existerande verksamheter kan bli aktuellt. CEAB fokuserar nu på att kommersialisera sin frågesportplattform främst inom segmentet e-Learning. Vår utvecklade mjukvara anses vara marknadsledande och med sin breda användningstillämpning har plattformen en mycket stor marknadspotential", säger Nils-Åke Fahlén, VD i Community Entertainment AB.

Senare under hösten kommer styrelsen förstärkas med en till två nya ledamöter.

En mer detaljerad information om förvärvet kommer att publiceras i mitten av nästa vecka.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils-Åke Fahlén, VD, Community Entertainment AB
Tel: 070 - 746 00 80, E-post: nils@comentab.se

Om Community Entertainment AB
Community Entertainment AB:s affärsidé är att kombinera tävlingar, frågesportspel med underhållning på nätet. Våra produkter bidrar till att öka intresset att besöka våra kunders webbsidor. Tillsammans med kunderna skapar vi nya intäkter via riktade budskap till slutanvändaren. Intäkterna kommer från försäljning av Quiz-applikationer, annonser och som plattformsleverantör. Sedan augusti 2008 är CEAB listat på Aktietorget. www.comentab.se