Community Entertainment

Community Entertainment: CEAB har tecknat LOU om nytt förvärv!

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 16:07 CET

 

Idag undertecknades ett Letter Of Understanding (LOU) mellan Community Entertainment AB (CEAB) och Media Works Ltd Malta där CEAB förvärvar dotterbolaget Sweden Easy Media AB (SEM). CEAB förvärvar SEM med stöd av bemyndigande som beslutats av fortsatt årsstämma den 28 juli 2010. CEAB betalar 1,8 MSEK för förvärvet vilket sker som apportemission där CEAB nyemitterar nio millioner (9 000 000) aktier.

Den övertagna verksamheten har de senaste 12 månaderna omsatt ca 2,5 MSEK med ett överskott (EBIT) om drygt 1 MSEK. Företaget har ett flertal viktiga kunder som Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Svensk Byggtjänst, MS & L, Rexinus m.fl. Tillträde är planerat ske från 1 januari 2011. Ett slutgiltigt avtal skall föreligga mellan parterna senast 10 dec 2010. Med den övertagna verksamheten kommer CEAB kunna stabilisera ett positivt kassaflöde från och med Q1 2011.

"Målet är att växa från dagens omsättning till 3,5 MSEK de kommande 12 månaderna med bibehållen marginal. CEAB kommer redan för Q1 2011 kunna redovisa överskott om 2 - 250 tkr från den övertagna verksamheten", säger Nils-Åke Fahlén, VD i Community Entertainment AB.

"CEAB har nu påbörjat en spännande fas i verksamheten där våra genombrott inom e-Learning bildar en stabil plattform för fortsatt expansion i denna sektor under 2011. Planer att identifiera och genomföra fler förvärv med synergier till de nu tjänsteproducerande verksamheterna i CEAB ligger överst på vår agenda. Under 2011 kommer CEABs konsoliderad omsättning nå minst 6 MSEK med ett stabilt överskott och positivt kassaflöde", fortsätter Nils-Åke Fahlen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils-Åke Fahlén, VD, Community Entertainment AB
Tel: 070 - 746 00 80, E-post: nils@comentab.se

Om Community Entertainment AB
Community Entertainment AB:s affärsidé är att kombinera tävlingar, frågesportspel med underhållning på nätet. Våra produkter bidrar till att öka intresset att besöka våra kunders webbsidor. Tillsammans med kunderna skapar vi nya intäkter via riktade budskap till slutanvändaren. Intäkterna kommer från försäljning av Quiz-applikationer, annonser och som plattformsleverantör. Sedan augusti 2008 är CEAB listat på Aktietorget. www.comentab.se

Om Sweden Easy Media AB
Sweden Easy Medias mission är att göra svenska företags produktion och design lite effektivare, lite snyggare och lite lönsammare till ett vettigt pris. Basen i verksamheten är långsiktiga samarbeten som design och produktionskonsulter till större kvalitetskrävande kunder där våra andra tjänster inom CEAB kan komma ifråga. Bolaget äger även 20 % i portalen Billy & Friends, www.billyandfriends.se, en portal för begagnade IKEA möbler. Även här kan stora synergier skapas med våra övriga tjänster som finns hos Easy Business. www.easybusiness.se