Community Entertainment

Community Entertainment: Info om KV3 och TO8 (tidigare TO7)

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:28 CEST

Utleverans av ovanstående instrument påbörjas idag den 9 september.
Dina betalda tecknade Unit (CEAB BTU) omvandlas till en (1) konvertibel
(CEAB KV 3) samt en (1) Teckningsoption (CEAB TO 8).

Tidigare har kommunicerats att aktuell teckningsoption hette TO7. Den är numer ändrad att heta TO8.
Konvertibelvillkor (CEAB KV 3) i korthet: Innehavare skall äga rätt att från och med registrering hos Bolagsverket av dessa villkor till och med den 31/12 2012 påkalla konvertering av sin konvertibla fordran till nya aktier, till kursen 0,20 kronor per aktie.

Optionsvillkor (CEAB TO 8) i korthet:
Varje option ger innehavaren rätt att fram till och med 2012-12-31 påkalla lösen av optionerna, varje option ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,20 kronor.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils-Åke Fahlén, VD, Community Entertainment AB
Tel: 070 - 746 00 80, E-post: nils@comentab.se


Om Community Entertainment AB
Community Entertainment AB:s affärsidé är att kombinera tävlingar, frågesportspel med underhållning på nätet. Våra produkter bidrar till att öka intresset att besöka våra kunders webbsidor. Tillsammans med kunderna skapar vi nya intäkter via riktade budskap till slutanvändaren. Intäkterna kommer från försäljning av Quiz-applikationer, annonser och som plattformsleverantör. Sedan augusti 2008 är CEAB listat på Aktietorget. www.comentab.se