Community Entertainment

Community Entertainment: VD brev

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 16:10 CET

 

Kort sammanfattning
* CEAB förvärvar Easy Business AB av Easy Interaction AB
* En riktad emission gav i augusti ett kapitaltillskott om 1 MSEK
* Minskad fakturering i Q3 på grund av fokusering på utveckling istället för sälj av MMs plattform

CEAB fakturerade i Q3 265 170 kr (Q2 187 475 kr). Under Q3 fick bolaget in 1 MSEK i en riktad emission till en grupp av bolagets större ägare. Kassan 30 sep uppgår till 605 965 kr.

Under augusti och september har bolaget förhandlat med Easy Interacftion AB om ett förvärv av delar av deras plattform och rörelse vilket har lett fram till beslut om genomförande. Förvärvet beslutades av styrelsen den 4 oktober i kraft av bemyndigande av årstämman den 28 juli. CEAB förvärvar 100 % av dotterbolaget, Easy Business Sweden AB av Easy Interaction AB, genom en apportemission där CEAB nyemitter 13 miljoner aktier. Värdet av förvärvet uppgår till 2,6 MSEK.

I och med förvärvet tillförs CEABs såväl behövliga tekniska resurser som mer säljkapacitet vilket beräknas få genomslag redan under Q4 2010. Det förvärvade bolaget har positivt kassaflöde.