Compare Karlstad

Compare-företag presenterar DART-koncept på seminarium i Norge

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 15:34 CEST

Compare-företagen Coromatic och  Combitech presenterar sitt DART-koncept (Disaster and Recovery Test) på ett seminarium om hantering av IT-katastrofer och -beredskap som hålls 8 oktober i norska Lillestrøm. 

Seminariet om DART arrangeras av ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) - ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Roar Thon - en erkänd IT-säkerhetsförespråkare i Norge öppnar och avslutar dagen. 

Disaster and Recovery Test startades av Compare och Coromatic som ett affärsutvecklingsprojekt för att samla kompetens och resurser från företag, universitet och myndigheter till några pilotövningar. Idag är DART en färdig och förpackad produkt som Coromatic och Combitech erbjuder med Compare Testlab som övningscenter.

"DART är ett bra exempel på hur vi genom våra projekt erbjuder Compare-företagen möjligheter till affärsutveckling och marknadsföring genom våra samarbetspartners - regionalt, nationellt och allt mer internationellt", förklarar Mikael Lundström - projektledare på Compare. 

 "Nyckeln till en framgångsrik krishantering" 

På seminariet i Norge talar Petter Markhede (seniorkonsult inom Security & Continuity Management på Combitech) och Roberto Söderhäll (seniorkonsult inom Business Continuity Management på Coromatic) om "Nyckeln till en framgångsrik krishantering": 

"För att klara av en kris när den väl inträffar så kan man inte nog poängtera vikten av att öva. Enda sättet att minska konsekvenserna av en allvarlig incident är att öva och att öva tillsammans med berörda parter. Coromatic och Combitech har byggt upp ett övningskoncept där alla aktörerer, stor som liten inom myndighet eller näringsliv, kan öva det viktiga tidiga skedet i en kris. Det är hur du klarar av att hantera detta skede som avgör hur bra du kommer ur krisen. Här övar IT-avdelningen tillsammans med verksamhetsledningen eskalering, mobilisering och kriskommunikation".

................ 

Lillestrøm 8. oktober: Disaster and recovery (DART) - et seminar om håndtering av IT- katastrofer og beredskap 

 Informasjonsteknologi er et uunnværlig verktøy i den daglige tjenesteproduksjonen. Hva skjer når systemene bryter sammen? Hvordan gjenopprette «business as usual»? Samfunnet er stadig mer digitalt og risikobildet endres, hvordan står det til med erkjennelsen av risiko og sårbarhet, vet alle i organisasjonen hva de skal gjøre hvis uhellet er ute? Øver vi nok? 

På dette halvdagsseminaret får du både kunnskap om risiko og beredskap, og praktiske eksempler på hvordan din organisasjon kan øke driftssikkerheten innen IKT. Torgeir Broen ved Forsvarets forskningsinstitutt innleder om dagens og morgendagens cybertrusselbilde. Er det offentlige gode på informasjonssikkerhet? Trond Sundby i Bærum kommune innleder om et digitalt angrep mot kommunen, Terje Jensen snakker om hvorfor Moss kommune har valgt en nettskyløsning for deler av sine IT-tjenester og Lisbet Nederberg forteller om Skedsmo kommunes katastrofe og beredskapsløsning. 

Bjørn T Bakken fra Forsvarets høyskole spør hvordan det står til med risikoerkjennelsen og Roberto Söderhäll fra Coromatic og Petter Markhede fra Combitech gir oss en nøkkel til bedre krisehåndtering. Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet åpner og avslutter dagen. 

Sett av 8. oktober til dette arrangementet i den nasjonale sikkerhetsmåneden. Seminaret er kostnadsfritt for deltakerne, da det delfinansieres av Interreg Sverige-Norge. Følg med på Kunnskapsbyen Lillestrøms hjemmesider http://www.kunnskapsbyen.no/ for program og påmelding. Kontaktperson er prosjektleder Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm) marit@kunnskapsbyen.no ...............

................ 

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande Interreg-projekt. Läs mer om ISIS-projektet >>