Compare Karlstad

Compare-företagen har fortsatt stora rekryteringsbehov

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 17:10 CEST

IT-branschen har fortsatt stort rekryteringsbehov, visar årets enkät som besvarats av samtliga Compare-företag. Förra året (2011) rekryterade företagen 363 personer. För innevarande år (2012) är behovet näst intill det samma - 345 personer. Och för de kommande åren (2013-2015) anges ett förväntat rekryteringsbehov på 678 personer i regionen.

”Vår kartläggning bekräftar att det går bra för Compare-företagen och att IT- och telekom-branschen skapar många nya jobb i regionen”, säger Göran Österman – verkställande tjänsteman på Stiftelsen Compare Karlstad.

Årets enkät visar att företagens samlade omsättning i regionen uppgår till 3.500 MSEK - en ökning på 10 % jämfört med föregående år.

Enkäten visar också på fortsatt hög efterfrågan på ingenjörer och tekniker – framför allt på webbutvecklare, testare, säljare och applikationsutvecklare.

"Problemet är att företagen redan idag har svårt att hitta denna kompetens. Kan vi inte lösa rekryteringsbehoven hamnar de här jobben på andra orter eller i andra länder”, konstaterar Göran Österman.

Stiftelsen Compare Karlstad är en samverkansorganisation för IT- och telekom-företagen i regionen som för tredje året i rad gjort en komplett kartläggning (100 % svarsfrekvens) av rekryteringssituationen bland intressentföretagen (vid intervjutillfället 94 företag i regionen).

Kartläggningen av företagens rekryteringsbehov genomförs av Compare inom ramen för KOM-INN-projektet som drivs tillsammans med övriga klusterorganisationer i regionen i syfta att säkra företagens och regionens kompetens och konkurrenskraft.

Compare-företagens samlade rekryteringsbehov innebär en fortsatt personaltillväxt under de kommande åren. Och det handlar inte om generationsskifte som många andra branscher står inför. De flesta (70 procent) är yngre än 50 år och antalet i åldern 61-65 år är begränsat till 99 personer, enligt enkäten. Andel kvinnor är 23 %. Andelen högskole- och universitetsutbildade är 60 %.