Compare Karlstad

Compare Pressmeddelande: Lyckat samverkansprojekt kring nya digitala lösningar

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 17:03 CEST

Pressmeddelande 2016-10-24

Hur kan näringslivet, studenter från Karlstads universitet och offentlig sektor tillsammans bidra till innovativa, digitala lösningar som hjälper våra medborgare till en bättre vardag? Compare skapade projektet 4xdesign i syfte att få dessa aktörer att samverka kring ett konkret behov vilket har gett goda resultat.

Vård- och omsorgsförvaltningen kom till Compare med uppdraget att ta fram en prototyp av en digital lösning som kan hjälpa personer med funktionsvariation i sin vardag. Kriteriet var att ett digitalt stöd ska kunna individanpassas, vara ett stöd för individens utveckling mot ett självständigt liv och på sikt användas utan ett fysiskt besök av personal där detta bedöms möjligt.

Compare ville fokusera på att skapa prototyper i ett unikt samarbete mellan Compare-företag, representanter från Karlstad kommun och studenter från Karlstads universitet. Detta för att få in olika idéer och kompetens kring behovet och skapa nya samverkansformer. Projektet 4xdesign började i september och processen har skett vid fyra tillfällen under hösten. Nu är det dags för teamen att presentera sina digitala lösningar inför representanter från vård- och omsorgsförvaltningen.

Media bjuds in till ett frukostseminarium där ni får ta del av de digitala lösningarna som formats i detta samverkansprojekt.

Datum: 27 oktober
Tid: 7.30-9.00
Plats: Karlstad Innovation Park

4xDesign är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Compare Karlstad, Karlstads universitet och Karlstad kommun och bedrivs inom ramen för projektet NDHC som finansieras av Tillväxtverket.

KONTAKT

Malin Eide
Projektledare
+46(0)734 20 09 99
malin.eide@compare.se

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt.