Compare Karlstad

Compare-projekt tar norsk tjänst för kränkta på nätet till Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 12:14 CET

På bilden från vänster: Paul Nemes (Länsstyrelsen Värmland), Fredrik Andersson (Länsstyrelsen Värmland), Stefan Lindskog (Karlstads universitet), Mikael Lundström (Compare), Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lilleström), Vidar Sandland (NorSIS) och Hans Marius Tessem (NorSIS)

En gratistjänst för de som blivit kränkta på nätet - slettmeg.no ("radera mig") - har blivit en stor framgång i Norge. "Tjänsten är så bra och behovet så stort att den borde finnas i Sverige", säger Mikael Lundström på Compare som nu genom ISIS - ett svensk-norskt samarbetsprojekt inom IT och säkerhet - och tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland lanserar konceptet i Sverige.

Statliga Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) som driver slettmeg.no-tjänsten ser mycket positivt på en lansering i Sverige:

”Vi har ett bra koncept som fungerar för att hjälpa de som känner sig kränkta på nätet – det vill vi gärna dela med oss av eftersom det här är ett globalt problem”, säger Hans Marius Tessem på Norsis som har sitt kansli i Gjøvik.

”Den här tjänsten ligger helt rätt i tiden när EU planerar att införa ’Right to be forgotten’ – därför ser vi Sverige som ett första steg ut i Europa för slettmeg.no”, förklarar Vidar Sandland på Norsis.

’Right to be forgotten’ är ett EU-direktiv som är på gång för att lösa ett snabbt växande problem – att minnet på internet ibland är längre än önskat när det gäller bilder, filmer och annan personlig information som man vill ska bli raderat och glömt.

”Värdefulla kontakter för att lära av varandra”

"Vi i Sverige har mycket att lära av Norge när det gäller informationssäkerhet – därför ser vi gärna ett närmare samarbete med Norsis som har stor och bred kunskap kring IT-säkerhet", förklarar Mikael Lundström (Compare) som är projektledare i den svenska delen av ISIS-projektet.

”Vi har genom Compare fått mycket bra och värdefulla kontakter i Sverige som vi och våra norska partners har stor nytta av – samarbetet kring slettmeg.no är ett bra exempel på detta”, säger Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm) som är projektledare för den norska delen av ISIS.

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande projekt.

Konferens inspirerade till nytt möte

I oktober arrangerade ISIS-projektet – tillsammans med Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen (DA BSR) – den svensk-norska erfarenhetskonferensen ”Internet och säkerhet” i Karlstad med drygt 100 deltagare.

Konferensen blev mycket lyckad och stärkte det svensk-norskt samarbete inom området – bland annat med Norsis som nyligen följdes upp med ett projektmöte i Karlstad om slettmeg.no-tjänsten.

På mötet deltog representanter för Norsis, Kunnskapsbyen Lillestrøm och Compare Karlstad men också för Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen (DA BSR), Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads universitet och Myndigheten för samhällsskydds & beredskap (MSB).

Efter informationen om slettmeg.no var alla parter eniga om att gå vidare med en förstudie om förutsättningarna för att ”importera” tjänsten till Sverige. Förstudien drivs inom ramen för ISIS och DA BSR med ambitionen att lansera konceptet med bred och nationell förankring och finansiering.

Bred regional förankring

”Med stöd från Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads universitet och MSB i Karlstad har vi initialt en bred regional förankring att bygga vidare på”, förklarar Mikael Lundström.

Nästa steg blir att kartlägga förutsättningarna på initialt nationell och på sikt internationell nivå.

”Det finns liknande svenska tjänster som vi givetvis ska studera närmare – dels för att jämföra dessa med slettmeg.no, dels för att se vad de olika tjänsterna kan lära av varandra”, fortsätter Mikael Lundström (Compare).

Samtidigt kommer tänkbara intressenter på nationell nivå att inbjudas till samverkan kring tjänsten: ”Kränkningar på nätet är ett så stort problem att det krävs gemensamma krafter för att motverka det”, säger Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm).

”Dessutom är det viktigt att följa utvecklingen av EU-direktivet ’Right to be forgotten’ – det kan komma att påverka mycket av det kommande internationella samarbetet kring tjänster som slettmeg.no”, säger Katarina Nordmark (Länsstyrelsen i Värmland) som är projektledare för Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen (DA BSR).

....................................................

Norska slettmeg.no (”radera mig”) hjälper kränkta på nätet

Webbtjänsten slettmeg.no är en gratis råd- och vägledningstjänst för de som känner sig kränkta på nätet. Tjänsterna erbjuds genom telefon, epost, chatt, kontaktformulär, webbsidor, Twitter, Facebook och Youtube.

Webbsidan slettmeg.no har omkring 100.000 besök per månad och cirka 7.000 ärenden hanteras per år – och antalet ökar i takt med att tjänsten blir allt mer känd. Tjänsten har fått stort genomslag i norska media med närmare 250 unika inslag sedan starten. Tjänsten marknadsförs också på andra sätt – bland annat genom ett 50-tal föredrag per år. Och marknadsföringen ger resultat. Idag har mer än 70 procent av den norska befolkningen hört talas om tjänsten slettmeg.no.

Tjänsten startades 2010 på prov hos Datatilsynet (motsvarande svenska Datainspektionen). Sedan 1 januari 2012 drivs tjänsten av Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) som är en del av norska regeringens samlade satsning på informationssäkerhet.

Anställda som ger stöd och råd

Slettmeg.no har fem studenter anställda på deltid (20 procent vardera) som svarar för telefon-, chatt- och webbsupporten. Tjänsten har inget mandat att radera eller kräva att något tas bort från nätet - men kan erbjuda stöd och råd om hur man bäst ska gå tillväga för att ta bort information på nätet. Slettmeg.no har bland annat direktkontakt med Twitter, Facebook, Youtube och en rad andra aktörer på nätet för att få support i råd- och vägledningen.

Ger tips för att förebygga problem

Webbtjänsten slettmeg.no har även guider med nyttiga tips om hur man kan förebygga problem på nätet – bland annat genom att samla in fakta om vad som händer på nätet och därmed tidigt kunna informera om trender.

Det vanligaste just nu är att allt fler vill få hjälp med att radera sina profiler på datingsajter. En anledning är att det kan räcka med ett klick på en annons på Facebook för att en datingprofil skapas automatiskt med bild och kontaktuppgifter från sitt Facebook-konto. En annan anledning är att datingsajter kräver medlemskap för att få full funktionalitet – bland annat för att avsluta sitt konto vilket inte kan ske förrän medlemsavgiften är betald.

Andra vanliga fall för tjänsten slettmeg.no handlar om att ta bort kränkande bilder och filmer från nätet, avsluta konton som kapats av någon annan, radera information om anhörig som avlidit etcetera.

Slettmeg.no har fått stort genomslag i Norge – inte bara bland ungdomar. Allt fler äldre vill ha hjälp av tjänsten som idag har ungefär 50 procent av användarna i åldern 26-75 år. Och det är inte bara privatpersoner som vänder sig tjänsten. Allt fler frågor kommer från skolor, polisen, fångvården och sociala myndigheter.