Compare Karlstad

Compare Testlab lockar testföretaget Qtema till Karlstad

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 12:00 CET

Qtema, som är ett ledande konsultföretag inom krav och test, expanderar verksamheten och etablerar sig i Värmland. Företaget ska nu rekrytera en verksamhetsansvarig och en handfull testare till kontoret som öppnas i Karlstad.

Bilden: Qtemas vd Anita Roll och landshövding Eva Eriksson.

"Värmland ska bli Sveriges IT-säkraste region och ett föregångslän när det gäller att locka till sig näringsliv och myndigheter. Med sin expertkompetens inom test och genom samarbete med Compare Testlab vill Qtema bli en del av denna vision", säger Qtemas vd Anita Roll.

"Qtemas etablering i Karlstad är mycket välkommen och jag ser med spänning fram emot deras medverkan till att göra Värmland till Sveriges IT-säkraste region", säger landshövding Eva Eriksson.

"Qtema är precis den typ av specialiserade testföretag som vi vill ha hit. De ser potentialen och vet vad kunderna behöver. Intresset är stort för testtjänsterna och vi behöver duktiga konsulter som kan jobba med detta", säger Sven Wedemalm, ansvarig för Compare Testlab.

"Vi vill göra Värmland till Sveriges IT-säkraste län"

En av anledningarna till att Qtema valde Värmland är de visioner som finns hos länets ledning med landshövding Eva Eriksson i spetsen.

"Eva Eriksson inser att modern och säker infrastruktur för IT-drift är en framgångsfaktor. I Värmland har Länsstyrelsen och kommunerna aktivt skapat förutsättningar för organisationer och näringsliv att utveckla och förvalta säkra IT-system. Det finns också ett stort intresse och stora potentialer inom krav och test på den värmländska marknaden", säger Anita Roll.

"Vi vill göra Värmland till Sveriges IT-säkraste län. Vi har haft stora framgångar med vår strategi som bygger på samverkan mellan myndigheter, universitet och näringsliv. För att uppnå framgång inom forskning, entreprenörskap och kompetensförsörjning, samt för att skapa förutsättningar för tillväxt i länet, är kvalitetssäkring och test av IT-system en viktig del. Qtemas etablering i Karlstad är mycket välkommen och jag ser med spänning fram emot deras medverkan till att göra Värmland till Sveriges IT-säkraste region", säger landshövding Eva Eriksson.

Qtema blir Compare-företag

Med sin expertkompetens när det gäller såväl strategiska som operativa insatser för att skapa säkra IT-system vill Qtema ta rollen som det företag som näringsliv och myndigheter vänder sig till när de vill kvalitetssäkra sina IT-system.

Qtema i Karlstad kommer att bli intressent i Stiftelsen Compare Karlstad och verksamheten ska drivas i nära samarbete med Compare Testlab. Labbet erbjuder den svenska och internationella IT-marknaden moderna och fullskaliga processtöd, miljöer, kompetenser och resurser för test av IT-system i en produktionslik miljö

Anita Roll letar nu efter en verksamhetsansvarig och en handfull testare att rekrytera till kontoret.

.........................................

Qtema, ledande inom krav och test, grundades 1988 av Anita Roll, Mary Poromaa och Anna-Karin Öster. Qtema står på tre verksamhetsben: kravställning, test samt utbildning inom dessa två områden. De egenutvecklade och heltäckande modellerna för modernt krav- och testarbete är baserade på över 20 års erfarenhet och innehåller stöd i form av mallar, rutiner och checklistor. Qtema erbjuder resurser för de vanligast förekommande rollerna.

Qtema medverkar tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola/Chalmers i forskning inom kravområdet. Qtema utvecklar också, genom sitt nätverk Club Qtema, personer och organisationer inom krav- respektive testområdena. Qtemas praktiskt inriktade utbildningar inom krav och test riktar sig till medarbetare som får lära sig kvalitetsarbete. Qtema erbjuder även certifiering inom den internationella teststandarden ISTQB.

Qtemas huvudkontor finns i Stockholm. Företaget har 30 verksamma konsulter med minst tio års erfarenhet och finns i stort sett i alla branscher. 2011 omsätter Qtema 30 miljoner kronor. Qtema är Gasell-företag 2009 och 2010. www.qtema.se