Compare Karlstad

Compare Testlab och Karlstads universitet med i skandinaviskt Living Lab-projekt

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 06:00 CET

Compare Testlab är tillsammans med Avdelningen för datavetenskap och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet de svenska parterna i ett nytt skandinaviskt Living Labs-projekt.

Living Lab är ett forskningskoncept för att bygga upp ”levande labb” för användardriven utveckling av ICT-tjänster i samverkan mellan forskning, näringsliv och innovativa miljöer med fokus på användarens ”quality of experience” istället för ”quality of service” på nätverksnivå.

NordForsk - ett nordiskt organ för samarbete om forskning och forskarutbildning i Norden – har anslagit 3,5 miljoner norskar kronor i ett två-årigt Living Labs-projekt som knyter ihop parter i Karlstad, norska Stavanger och danska Ålborg. Kontakterna mellan de svenska och norska parterna i projektet etablerades genom projektet E-CLIC.

Living Labs-projektet syftar till att generera kunskap om hur man skapar innovation inom tjänster, media och infrastruktur genom att bygga vidare på det arbete som redan genomförs i de befintliga miljöerna i Karlstad, Stavanger och Ålborg.

”Vi vill identifiera och förstå de mekanismer som leder till att något ger värde till en kund eller användare liksom förhållandet mellan detta och den tekniska plattformen för tjänsten”, förklarar Anna Brunström – professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. ”Därför är det viktigt att involvera användare i innovationsprocessen – i synnerhet vid utvecklingen av nya IT-infrastrukturtjänster och media”.

Genom projektet kombineras forskning inom en mängd olika discipliner – informatik, psykologi, marknadsföring, eHälsa, media & kommunikation, elektroteknik, informationsteknik och ekonomi & näringsliv.

”Genom projektet stärks även samarbetet både inom som mellan de ingående parterna”, förklarar Per Kristensson – docent på Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet: ”Så till exempel är Living Lab-projektet det första konkreta forskningssamarbetet mellan CTF och Datavetenskap vid Karlstads universitet”.

Compare Testlab bidrar med kompetens och infrastruktur för test och kvalitetssäkring av de tjänster som ska tas fram. ”Ytterst handlar det om att bygga upp en labbmiljö där vi inte bara testar exempelvis nätkapacitet utan också användarnas upplevda kvalitet i tjänsten”, förklarar Torbjörn Wiger på Compare Testlab.

Övriga parter i projektet är kompetenscentret NettOp (Nettbaserte tjenester) vid Universitetet i Stavanger och Center for Network Planning (CNP) vid Ålborgs universitet. Projektet leds av Jan Frick – professor vid Universitetet i Stavanger. Stavanger Innovation Park (iPark), Greater Stavanger Development och ICT North Denmark (ICTNORCOM) deltar i projektet med konkreta tjänster som ska utvecklas i samverkan med användarna.

Projektet – som pågår i två år - startades i september 2010 med projektmöte i Stavanger. Det andra projektmötet hölls i oktober på Compare Testlab. Nästa möte kommer att hållas i Ålborg i december. ”Initialt handlar det om att hitta nya perspektiv och nya samarbetsformer – och att definiera innehållet i det vi ska arbeta med”, förklarar Anna Brunström.

Medverkande parter i projektet:

Exempel på andra Living Labs-nätverk: