Competens

Competens inleder samarbete med Bureau Veritas

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 10:23 CEST

I februari förvärvade Competens Utbildning AB arbetsmarknadsföretaget KFG Sverige AB. I samband med förvärvet startade processen att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten i båda företagen. I dag står det klart att ett samarbete inleds med Bureau Veritas för oberoende extern tredjepartsrevision.

I april lanseras ett fördjupat samarbete mellan Competens, dess dotterföretag KFG och Bureau Veritas för extern tredjepartsrevision av uppdragen. Arbetsprocesser från anbud till utförandet ska granskas, baserat på de 24 punkter som ingår i Competenskvalitetshandbok.

Alla större uppdrag ska granskas fyra månder efter uppstart. Eventuella avvikelser mellan den tjänst som avtalats och det faktiska utförandet, dokumenteras i ett granskningsprotokoll. Åtgärder vidtas då inom maximalt 30 dagar och återkopplas till verksamheten.

Competens Utbildning AB var bland de första utbildningsföretagen i Sverige att redan för fyra år sedan få auktorisation av SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, efter en granskning av företagets kvalitetsrutiner utförd av just Bureau Veritas.

 

Competens Utbildning AB är ett utbildningsföretag som erbjuder målinriktad och individanpassad kompetensutveckling för att ge människor ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Competens har bedrivit uppdragsutbildningar sedan 1995 och våra kunder finns inom kommuner, stat och det privata näringslivet. Praktik och nära samarbete med arbetsliv är centralt i samtliga utbildningskoncept.