Dynatrace

Compuware namnändrar sin APM-verksamhet till Dynatrace

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 14:18 CEST

Genom namnändringen markerar vi vår branschledande position inom APM och visar vägen mot framtiden

STOCKHOLM – 10 september 2014 – Compuware Corporation (Nasdaq: CPWR) meddelade igår att företagets marknadsledande APM-verksamhet i fortsättningen kommer att bedrivas under namnet Dynatrace. Denna förändring är ytterligare ett steg i företagets strategiska plan att dra nytta av de stora satsningar som nu görs på APM-marknaden.

– Vi började vår resa mot att bli ledande inom APM genom förvärvet av Adlex år 2005. Internetapplikationerna splittrade marknaden och företagen behövde mer kunskap och ta del av användarnas upplevelser. Mot bakgrund av den fantastiska tillväxten av e-handeln under 2009, förvärvade Compuware Gomez för att kunna ge kunderna ökad insyn i och kunskap om webbprestanda. I takt med att IT blev allt mer komplext och antalet mobilapplikationer ökade stod det klart att kunderna behövde ökad insyn och kunskap. För att tillgodose detta behov förvärvades dynaTrace 2011. Vi har nu integrerat dessa pusselbitar i det som utgör branschens enda APM-serie i den nya generationen som också är branschens mest omfattande APM-användarlösning, säger Compuwares vd, Bob Paul.

Compuwares APM-verksamhet har 1 600 medarbetare globalt och satsar mest av alla aktörer inom sin bransch på FoU. John Van Siclen, General Manager för APM-verksamheten, kommer att leda Dynatrace-verksamheten in i framtiden där målsättningen är att ge kunderna optimal insyn i och kunskap om applikationsprestanda. – Att våra ledande APM-produkter i fortsättningen kommer att sortera under ett enda namn är en naturlig återspegling av den enhetlighet och förenkling vi nu har uppnått. Beslutet att samla alla verksamheter under namnet Dynatrace växte fram som en följd av våra kunders och samarbetspartners entusiasm inför denna marknadsledande produkt, säger Van Siclen.

Alla Compuwares APM-produkter, inklusive Application Monitoring, User Experience Management, Synthetic Monitoring och Network och Data Center Monitoring kommer att utgöra kärnan i Dynatraces verksamhet. Vi kommer även i fortsättningen att ge support till befintliga produkter och Dynatrace kommer att säkerställa kontinuiteten för kunderna. – Våra kunder kommer att få samma höga servicenivå som vi erbjuder idag. Dessutom kan våra kunder förvänta sig att vi kommer att anpassa oss till tekniska nyheter ännu snabbare genom att vi ökar takten ytterligare när det gäller innovationer, säger Van Siclen.

Compuware meddelade den 2 september att företaget har förvärvats av privatkapitalbolaget Thoma Bravo, LLC. Förvärvet förväntas att ytterligare stödja utvecklingen av Compuwares APM-verksamhet.

– Vi har under en tid följt den snabbt växande APM-marknaden. Compuwares APM-serie betraktas som en av de intressantaste teknologiportföljerna överhuvudtaget. Vi stödjer och applåderar Compuwares initiativ att samla alla APM-produkter under varumärket Dynatrace, säger Orlando Bravo, Managing Partner hos Thoma Bravo

– Vi har under flera år ägnat oss att definiera den digitala branschens framtid och har lyckats få företagen att anamma molnet, mobiler och Tingens internet. Det faktum att vi nu samlat alla våra APM-verksamheter under varumärket Dynatrace är en viktig milstolpe som kommer att hjälpa oss att utveckla våra produkter och vår kundservice till nästa nivå, tillägger Bob Paul.

Mer information om Dynatraces unika vision och varumärke kommer att ges vid Annual PERFORM Global User Conference i Orlando den 7 oktober 2014.

Dynatrace

Dynatrace är den vision och innovation som ligger till grund för den nya generationens APM-verktyg som ger företagen insikt i och kunskap om IT och branschen. Vår ambition är att ta fram programvaror med vars hjälp våra drygt 5 500 stora och små kunder världen över kan optimera varje digital upplevelse för sina anställda och kunder. Med de marknadsledande produkterna från Dynatrace kan företagen hantera moderna applikationer, inklusive mobiltelefoner, molnet, stora datamängder och tjänsteorienterad arkitektur och göra även den mest komplexa utmaning till en digital framgång.

För att läsa mer om Dynatrace och dess ledande ställning inom APM-marknaden, klicka här.

Compuware Corporation

Compuware är teknikföretaget som mäter prestanda. Vi finns till för att hjälpa våra kunder att optimera sin prestanda i deras mest viktiga och innovativa tekniker  de som driver deras företag framåt. Idag anlitas Compuware av mer än 7 100 företag, däribland många av världens största organisationer, för att övervaka deras prestanda med hjälp den nya generationens APM lösningar. För mer information, se http://www.compuware.com

Följ Dynatrace (för närvarande under namnet Compuware APM) på:

·  Twitter - CompuwareAPM

·  About: Performance Blog