Västarvet

Con otros Ojos - utställningssamarbete mellan Sverige och Bolivia visas på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:44 CET

Con otros Ojos - på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Vad tycker du om naturen? Vad vill du använda naturen till? Vad i naturen tycker du är viktigast att bevara? Runt om i världen finns en massa sätt att se på naturen. Kulturen vi lever i formas till stor del av klimatet och av den omgivande naturen. Synen på naturens värde, hur man ska bruka och bevara den, skiljer sig åt världen över.

”Con otros Ojos” ” eller ”Med andra ögon” är ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska Museum och Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny i Cochabamba, Bolivia.

Samtidigt i två olika världsdelar

Med en utställning i Göteborg som presenterar boliviansk natur och en samtidig utställning i Cochabamba som presenterar den svenska, så vill vi visa på två olika kulturers uppfattning och förhållningssätt till naturen. Genom spegling i en annan kultur vill vi låta besökarna se med andra ögon på det egna förhållningssättet. Vi hoppas det skall inspirera till ökat intresse för bevarande av biologisk och kulturell mångfald.

Invigning av utställningen

Utställningen invigs lördagen den 19 november kl. 13 på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Under invigningen blir det musik och färgstark dans med bolivianskt tema.

TIll utställningen kommer vi knyta programverksamhet och fältaktiviteter i naturen, främst anpassade för barn och ungdomar.

Varmt välkommen!

Kontaktperson, mer information:

Kennet Lundin, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Tfn: 031-7752442, mobil: 070-5523489

Projektet Con otros Ojos/Med andra ögon stöttas av Statens Kulturråd.

Västarvet är Sveriges största natur- och kulturarvsförvaltning och finns inom Västra Götalandsregionen. Västarvet bedriver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Vänersborgs museum och kulturlagret, Vitlycke museum, Slöjd och Byggnadsvård, Västergötlands museum, Slöjd i Väst, Studio Västsvensk Konservering och Forsviks Bruk. www.vastarvet.se