Concent AB

Concent tecknar avtal om försäljning av hyresrättsfastigheter, gör reavinst om 237 mkr.

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 06:05 CEST

Stockholm: Concent Holding har avtalat om försäljning av fastigheter omfattande en bostadsyta om cirka 37 000 kvadratmeter. Bostäderna är under uppförande och Concent Holding kommer att slutföra utveckling och produktion på uppdrag av köparen.


 Concent Holding har tecknat avtal om försäljning av fastigheter om 760 lägenheter med en total bostadsyta om cirka 37 000 kvadratmeter till Nischer AB. Det totala värdet av bestånden uppgår till 1 133 mkr. Värderingen har genomförts med hjälp av Newsec. Affären väntas tillträdas under september och december.

Affären kommer att påverka Concent Holdings resultat efter skatt positivt med sammanlagt 237 mkr. vilket fördelas om 151 mkr. under tredje kvartalet och 86 mkr. under fjärde kvartalet 2015.

Concents förändring under 2014, från konsultverksamhet till utveckling och försäljning av fastigheter i tillväxtorter, visar sig redan framgångsrik. En stor del av de bostäder som denna försäljning inbegriper avser små, smarta hyresrätter vilket förutom en bra affär för oss även gör att vi är med och bekämpar bostadsbristen, säger Concents vd Runar Söderholm.

Affären blir ett naturligt första steg för vår nya verksamhetsinriktning. De förvärvade bestånden består av hyresrätter under uppförande med potential till goda kassaflöden. Beståndet kommer att ingå i vår långsiktiga förvaltning, säger Nischers vd Wilhelm Burman.

Fastigheterna är i olika stadier av utveckling och Concent Holding har fått i uppdrag att slutföra utvecklingen och produktionen vilket kommer att ske löpande fram till slutbesiktning av fastigheterna.

Om Concent AB

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.