Concent AB

Concent utvecklar 100 nya skärgårdsbostäder i Österåker

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 06:00 CEST

Stockholm: Concent utvecklar 100 nya bostäder med skärgårdskaraktär nära Åkersberga i Österåkers kommun. Byggstarten är beräknad till början av 2017 och Concent räknar med att inflyttning av första etappen ska kunna ske under vintern 2017/2018.

Som tidigare kommunicerats uppgår de förvärvade byggrätterna till 28 540 kvm och inbegriper i ett första skede 96 stycken bostäder. Detaljplanen medger att se över detta och fler bostäder kan tillkomma. Självfallet med hänsyn för topografi och boendekvalitet. 

– Byggnationen kommer att spegla i Österåkers skärgårdskaraktär, men vi vill även ge området en samtida stil som kompletterar Åkersbergas årsringar. Planlösningarna kommer att bli effektiva, flexibla och är efterlängtade av dagens moderna familjer, säger Sara Johansson, fastighetsutvecklingschef på Concent.

Området

De tänkta bostäderna är naturskönt belägna i Trastsjöskogen i centrala Margeretelund (i anslutning till Åkersberga tätort), cirka en halvtimmes resa från Stockholms innerstad. Närområdet har väl utbyggd social infrastruktur med skolor, kollektivtrafik, livsmedelsbutiker, restauranger och kommunal service. Området har ett mycket natur-och vattennära läge med närhet till både Valsjön, Sätterfjärden och Trälhavet.

Under sommaren har Concent förvärvat två nya projekt, ett i Gävle och ett i Österåker och därmed byggt på sin portfölj med 400-500 detaljplanerade.

Om Concent AB

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.