Concent AB

Concent vinner ännu än markanvisningstävling, bygger 35 bostäder i Lund

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 06:30 CEST

Lund: Concent har vunnit markanvisningstävlingen för den första etappen av Södra Brunnshög i Lund. På en yta av 2 500 BTA kommer bolaget att utveckla 35 yteffektiva bostadsrätter med högt ställda hållbarhetsmål. Byggstarten är planerad till sommaren 2017 och bostäderna beräknas vara klara årsskiftet 2018/19.

Den 11 maj utsåg tekniska nämnden i Lund vinnarna i markanvisningen för de fem sista byggrätterna i Brunnshögs första etapp. Concent, som en av vinnarna, ska utveckla 35 små, smarta bostadsrätter som ska verka för att boende trivs och enkelt kan leva ett hållbart liv.

I projektet kommer Concent bland annat att jobba med åtgärder för att minska bilberoendet hos de boende. En viktig pusselbit i det högt ställda hållbarhetstänket är den spårväg som kommer att byggas i Lund.Bostäderna kommer att ligga i direkt anslutning till en av de nya hållplatserna och restiden till centrala Lund beräknas bli 9 minuter. Trafikstarten är planerad till år 2019.

Gestaltningen av fastigheten och den omgivande gården kommer att tas fram tillsammans med Lunds kommun och utgå från det gestaltningsprogram som finns för området.

– Vi ser fram emot att vara med och bidra till en fortsatt utveckling av Södra Brunnshög. Genom att bygga hållbara bostäder i bra lägen försöker vi på vårt sätt bidra till att minska bostadsbristen i våra storstadsregioner, säger Johan Gustafsson, fastighetsutvecklare på Concent.

Lund växer

Brunnshög ska under de kommande 35 åren växa fram, och koppla samman centrala Lund med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. År 2050 beräknas 40 000 människor bo eller arbeta i området, som utvecklas med stor vikt på hållbarhetsfrågor.

Om Concent AB

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.