Concent AB

Concent vinner markanvisning i Norrköping

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 06:30 CEST

Norrköping: Concent har av Norrköpings kommun tilldelats en markanvisning vid gamla Smedby IP i Norrköping. Bolaget kommer att utveckla 154 bostäder i sex punkthus bestående av främst tvåor och treor på en total yta om 11 800 BTA. Byggstart är planerad till hösten 2017.

Bostäderna kommer företrädesvis vara upplåtna med bostadsrätt, men Concent ser över möjligheten att även utveckla hyresrätter här. Förslaget, som fått namnet Skogsgläntan, har tagits fram i samarbete med Tengbom Arkitektbyrå. Ambitionen har varit att skapa ett bostadskvarter i symbios med naturen, riktat till en bred målgrupp.

– Vi vill erbjuda flexibla lägenheter som tillåter ett boende i flera generationer. Fokus ligger på tvåor och treor som erbjuder planlösningar med möjlighet till att skapa en “minitrea” eller “minifyra” om man önskar, säger Henrik Gidmark.

Skogsgläntan är den andra markanvisningen Concent i samarbete med Tengbom vunnit på kort tid. Den gemensamma nämnaren i de två förslagen är bostadskvarter som lyfter och tillvaratar den omkringliggande miljön, samt kommuner med högt ställda krav på god arkitektur. Totalt rör det sig om ungefär 240 nya lägenheter som ska byggas.

– Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger ansvarig arkitekt, Lisa Westin på Tengbom.

Byggstarten är planerad till hösten 2017 och första inflyttning kan ske i början av 2019.

Om Concent AB

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.