Nobina AB

Concordia Bus Refinansiering klar

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 12:59 CEST

I den nyemission som beslöts på extra bolagsstämma den 4 juni i Concordia Bus AB, omfattande 202 276 500 till en kurs av 4 SEK, har per sista teckningsdag den 7 juni teckning av 211 451 122 aktier anmälts, d v s en överteckning med 9 174 622 aktier. Tilldelning av aktier sker med prioritet för befintliga aktieägare inom ramen för maximalt tillgängliga aktier vilket tillför totalt 809,1 M SEK i nytt aktiekapital. Styrelsen i Concordia Bus AB har nu också beslutat att återlösa bolagets preferensaktier för 637 M SEK vilket beräknas ske före utgången av juli.

Utgivningen av ny obligation på 130 M Euro i dotterbolaget Concordia Bus Nordic AB har vid första datum för konvertering till ny obligation den 6 juni resulterat i teckning av 112,4 M Euro av befintliga obligationsägare, som erhåller en konverteringspremie på 1 % obligationer. Styrelsen i Concordia Bus Nordic AB har beslutat att förlänga tiden för konvertering med 1 % premie till den 12 juli. Obligationsteckning hålls därefter enligt ursprunglig tidsplan öppen till den 21 juli för teckning utan premie för både befintliga och nya obligationsinvesterare.

"Vi är mycket nöjda med utfallet av refinansieringen", säger Per Skärgård, ekonomidirektör på Concordia Bus. I och med att aktieemissionen är fulltecknad så överträffar utfallet vårat minimikrav på 600 M SEK med råge. Att vi dessutom har erhållit teckning 86,5 % av den nya obligationen redan nu innebär att refinansieringen i praktiken redan är klar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Skärgård, ekonomidirektör, tel: +46 8 41065056

Om Concordia Bus

Concordia Bus är en av Europas tio största kollektivtrafikskoncerner och Nordens ledande busstrafikkoncern. Concordia Bus transporterar ca 280 miljoner passagerare per år genom tre affärsenheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark: offentlig busstrafik, expressbussar, samt bussuthyrning. Swebus och Swebus Express i Sverige, Concordia Bus Norge, Concordia Bus Finland, Concordia Bus Danmark samt Concordia Bus Fleet ingår i koncernen. www.concordiabus.com