ConcreteIT

ConcreteIT har tillsammans med Canella IT tecknat ramavtal med SKL Kommentus Inköpcentral AB.

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:06 CET

SKL Kommentus Inköpscentral AB, SKI, är en inköpscentral som i huvudsak arbetar med samordnade upphandlingar för Sveriges kommuner, landsting och regioner där målet är att göra hållbara affärer för dessa. Genom samordnade upphandlingar inom offentlig sektor anser SKI att vi får mer välfärd för samma skattepengar.

De tecknade ramavtalen, ett för varje geografiskt område och kompetensområde, gäller från och med 2013-11-14 till och med 2015-11-13, med möjlighet för SKI att förlänga avtalet med ett år vid två tillfällen. Den totala volymen för samtliga 21 geografiska områden och sex kompetensområden beräknas uppgå till 230 MSEK.

Ramavtalen med SKI har tecknats för länen Stockholm, Södermanland, Uppsala och Örebro inom kompetensområdena:

  • Användbarhet, information och webb.

  • Arkitekter.

  • Informationssäkerhet.

  • Ledning och styrning.

  • Verksamhetsutveckling och strategi.

”Vi är mycket glada att vi nu, efter viss frustration, har landat avtalet.”, säger Krister Arledal, en av Concrete IT:s grundare och vice VD. ”Jag tror att det kan gynna mindre leverantörer, framförallt på mindre orter, men framförallt får Sveriges kommuner och landsting ett bra avtal som är enkelt att tillämpa med ett stort utbud av leverantörer som har standardiserade och på marknaden väl etablerade tjänster. Även prisnivån är i väsentliga delar rimlig och det ska bli intressant att se om vissa leverantörer lever upp till sitt åtagande att leverera konsulter för en krona i timmen.”, fortsätter Krister Arledal.

För mer information, kontakta:

Krister Arledal, vice VD Tel. 08-616 86 80, krister.arledal@concreteit.se

Simonette Rahmberg, VD Canella, 0733 985 927, simonette.rahmberg@canellait.se 

Susanne Wallerstein, Presskontakt Tel. 08-616 86 80, susanne.wallerstein@concreteit.se

Läs gärna mer om oss på våra hemsidor www.concreteit.se respektive www.canellait.se


ConcreteIT är ett privatägt konsultbolag som grundades 2001 i Stockholm. Företaget erbjuder konsulttjänster för systemutveckling, management, Dynamics, SharePoint och säkerhetslösningar inom IT. Fokus ligger på att ge kunderna effektivitetsvinster, kostnadsminskningar och intäktsökningar. Idag har företaget vuxit till 35 anställda.

Canella är ett IT-företag som besitter spetskompetens inom e-hälsokedjan med fokus på produkt- och tjänsteutveckling. Företaget har stor erfarenhet av agila utvecklingsprojekt och långa leveransåtaganden av verksamhetskritisk förvaltning. Canella är ett privatägt konsultbolag som grundades 2009 i Stockholm och är idag 12 anställda.