Conflux

Conflux AB ingår distributionsavtal med Flextem GmbH i München, Tyskland

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:32 CET

Conflux AB ingår distributionsavtal med Flextem GmbH för att möta efterfrågan och expandera på den högteknologiska tyska marknaden. Flextem är ett väletablerat företag inom värmefolie-marknaden.

 

Det svenska teknikbolaget Conflux AB har under lång tid upplevt en stark efterfrågan av ny, innovativ teknologi från den tyska marknaden. Flextem GmbH kommer nu att säkerställa att denna efterfrågan möts. Områden med stor efterfrågan är bilindustri, medicinteknisk industri och elektronikindustrin. För att tillgodose efterfrågan från den tyska marknaden av intelligenta värmefolier har det välrenommerade företaget Flextem GmbH ingått ett distributionsavtal med Conflux AB

”Conflux AB är övertygade om och fast beslutna att förändra värmemarknaden och att introducera den nya intelligenta värmeteknologin som löser behovet av att reducera energikonsumtion, koldioxidutsläpp och att skapa en plattform för hållbar utveckling. Jag är mycket glad att Flextem GmbH, ett väletablerat företag på den tyska marknaden, nu hjälper oss att förse den tyska marknaden med intelligent värmeteknologi. Detta säkerställer att vi når ut till fler kunder som kan dra fördel av vår intelligenta värmeteknologi.”

-          Arnulf von Zedtwitz-Liebenstein, VD Conflux AB 

“Wir waren sehr schnell von den hervorragenden Eigenschaften der ”intelligenten Heiztechnologie” überzeugt.”

-          Claus Kürten, CEO Flextem GmbH

Conflux har sedan 1996 utvecklat intelligenta värmeapplikationer som är kostnadseffektiva, energisnåla, miljövänliga och högpresterande flexibla silikonbaserade halvledande värmematerial. 

För ytterligare information:

Arnulf von Zedtwitz-Liebenstein,

 arnulf.zedtwitz@conflux.se

+46 (0)8 83 45 20

Besök även: www.conflux.se

Conflux har sedan 1996 utvecklat intelligenta värmeapplikationer som är kostnadseffektiva, energisnåla, miljövänliga och högpresterande flexibla silikonbaserade halvledande värmematerial.