Connect Uppsala

Connect Green – När hållbarhet går från ord till handling

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 09:02 CEST

Connect Green Week 2014 invigdes den 15/9. Under veckan möter nya miljöteknikbolag potentiella investerare på fyra orter runt om Sverige. Projektet Connect Green som är ett gemensamt initiativ från Connect Sverige och Energimyndigheten, skapar fler investeringsbara bolag, säkrare investerare och möjliggör effektiva mötesplatser för investeringar.

Affärsänglar spelar en mycket viktig roll för kommersialisering av tidiga innovationer. Vi är intresserade av att det sker fler saminvesteringar med oss, det ökar möjligheten för miljöteknikbolag at lyckas, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten. 

 Connect Green lanserades 2013 och visar på endast ett år tydliga resultat: nära hundra miljöteknikbolag har blivit mer investeringsbara, varav hälften har fått möjligheten att presentera för privata investerare. Under året deltog 193 privatinvesterare i en unik undersökning kring där de gav sin syn på investeringsfokus, incitament och kompetensbehov. För att möta investerarnas kunskapsbehov har Connect skräddarsytt en utbildning för investerarna. Resultatet av undersökningen redovisades i rapporten ”Affärsängelnätverk och Investeringar”.

För att uppnå verkliga och varaktiga resultat måste bolag och investerare att prata samma språk. Bolagen måste förstå vad som är viktigt och intressant för en investerare och investerare behöver fylla på sina kunskaper kring branschspecifika frågor, menar Lillemor Svensson, initiativtagare till Connect Green. 

Den nationella mötesplatsen Connect Green Week 2014 beräknas locka 400 personer runt om i landet. Veckan inleds i Stockholm den 15 september under temat Sol. Dagen efter tar Sundsvall över staffettpinnen med temat Skog, Göteborg tematiserar Vatten och Connect Green Week avslutas i Malmö den 18 september med temat Hållbart Byggande. 

För mer information kontakta:

Lillemor Svensson Andreas Stubelius
CONNECT Sverige Energimyndigheten
0736-200 648 016-544 2199

Om Connect Green
CONNECT Green är en långsiktig nationell satsning för att skapa bättre förutsättningar för svenska miljöteknikföretag att lyckas med sin kommersialisering. Bakom projektet står Connect Sverige och Energimyndigheten.

CONNECT Sverige är en regional, nationell och internationell aktör som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. 

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

 www.connectsverige.se www.energimyndigheten.se


Connect Uppsala verkar för att fler tillväxtbolag ska utvecklas i regionen. Kärnverksamheten är språngbrädeprocessen där entreprenörer får utveckla sina tillväxtstrategier och förbereda sig på expansion av sitt bolag. Connect Uppsala driver tillsammans med UIC Uppsalas investerarnätverk där regionens privatinvesterare finns samlade.