Connecta AB

Connecta AB (publ) Bokslutskommuniké: Januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 13:18 CET

En stark avslutning på ett framgångsrikt år!
Intäkterna uppgick till 165,0 MSEK (119,1) under fjärde kvartalet, en ökning med 39 % jämfört med motsvarande period 2005. Intäkterna för helåret ökade med 37 % och uppgick till 550,6 MSEK (401,3)

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 20,2 MSEK (15,5) vilket ger en rörelsemarginal på 12,2 % (13,0). Rörelseresultat för helåret uppgick till 57,6 MSEK (41,7) och innebär en ökning av resultatet med 38 %

Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet rensad för underkonsulter och engångskostnader uppgick till 14,8 % (15,0). Motsvarande rörelsemarginal för helåret är 13,0 % (12,6)

Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 14,2 MSEK (10,3). Motsvarande resultat för helåret uppgick till 40,3 MSEK (29,0)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för fjärde kvartalet till 1,37 SEK (0,99) och för helåret till 3,88 SEK (2,79) vilket innebär en ökning med 39 %

Connecta har under året rekryterat 151 medarbetare (116) och samtidigt sänkt personalomsättningen till 14 % (18)

Starkt kassaflöde från rörelsen och likvida medel uppgick till 90,8 (59,1)

Styrelsen föreslår årsstämman utdelning om 3,88 SEK per aktie (2,79)

För ytterligare information:
Johan Wieslander, styrelseordförande, tel 08- 635 88 46, johan.wieslander@connecta.se
Per Agelii, VD, tel 08-635 84 33, per.agelii@connecta.se
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se


Connecta AB (publ) org nr 556610-5705
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Partner. Connectas fem största kunder är Ericsson, FORA, HP, ICA och Sony Ericsson. Aktien handlas på Nordiska börsens small-cap-lista (ticker CNTA).
Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Bokslutskommuniké: Januari - december 2006
http://hugin.info/1099/R/1102564/197439.pdf