Connecta AB

Connecta AB (publ) Delårsrapport: Januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:12 CEST

Stark utveckling och god marginal


* Intäkterna uppgick till 185,3 MSEK (136,1) under andra kvartalet, en ökning med 36 % jämfört med motsvarande period 2006. Under första halvåret ökade intäkterna med 40% och uppgick till 370,5 MSEK (265,5)

* Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 24,2 MSEK (12,4), vilket ger en rörelsemarginal på 13,1 % (9,1) och innebär en ökning av resultatet med 95 %. Motsvarande resultat för första halvåret uppgick till 47,3 MSEK (24,7), vilket ger en rörelsemarginal på 12,8 % (9,3) och innebär en ökning av resultatet med 91 %

* Rörelsemarginalen för andra kvartalet rensad för underkonsulter och i förekommande fall engångskostnader uppgick till 15,0 % (11,7). Motsvarande rörelsemarginal för första halvåret uppgick till 14,9 % (12,1)

* Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 17,1 MSEK (8,7). Motsvarande resultat för första halvåret uppgick till 33,8 MSEK (17,2)

* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för andra kvartalet till 1,65 SEK (0,84) och för första halvåret till 3,25 SEK (1,66) vilket innebär en ökning med 96 %

* Under första halvåret började 97 (70) nya medarbetare på Connecta och därmed uppgick antalet medarbetare till 508 (386)

* Under juni-juli erhölls utökat avtal med Collectum samt nytt ramavtal med Apoteket


För ytterligare information:
Johan Wieslander, styrelseordförande, tel 08- 635 88 46, johan.wieslander@connecta.se
Per Agelii, VD, tel 08-635 84 33, per.agelii@connecta.se

Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se


Connecta AB (publ) org nr 556610-5705
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Certified Partner. Connectas fem största kunder är Collectum, Ericsson, Fora, ICA och Sony Ericsson. Aktien handlas på Nordiska Börsens Small Cap-lista (ticker CNTA).
Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00