Connecta AB

Connecta AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:21 CEST

Fortsatt framgångsrik organisk expansion


* Intäkterna uppgick till 129,4 MSEK (93,3) under första kvartalet och ökade med 38,7 % jämfört med motsvarande period 2005
* Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 12,3 MSEK (7,5) vilket ger en rörelsemarginal på 9,5 % (8,0) och innebär en ökning av resultatet med 64 %. Rörelsemarginalen rensad för underkonsulter och engångskostnader uppgick till 12,5 % (10,8)
* Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 8,5 MSEK (5,4)
* Resultat per aktie uppgick för första kvartalet till 0,82 SEK (0,52)
* Connecta har under första kvartalet rekryterat 65 medarbetare (42) varav 33 (31) har påbörjat sin anställning under första kvartalet
* Connecta upplever tydliga tecken på ökade snittpriserFör ytterligare information:
Johan Wieslander, VD, tel 08-635 88 46, johan.wieslander@connecta.se
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel 070-7275455
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport Januari - mars 2006
http://hugin.info/1099/R/1047023/172040.pdf

Connecta AB (publ) org nr 556610-5705
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelse¬ordförande. Connecta är Microsoft Gold Partner. Connectas fem största kunder är FORA, HP, IBM, ICA och Sony Ericsson. Aktien handlas på O-listan (ticker CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00