Connecta AB

Connecta AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:50 CEST

Fortsatt tillväxt med lönsamhet

Omsättningen ökade under tredje kvartalet med 32 % jämfört med motsvarande period 2004 och uppgick till 85,9 MSEK (65,3). Motsvarande omsättning för delårsperioden jan-sep ökade med 23 % och uppgick till 282,2 MSEK (228,7).
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 8,2 MSEK (5,8) vilket ger en rörelsemarginal på 10 % (9 %) och innebär en ökning av resultatet med 41 %. Motsvarande rörelseresultat för delårsperioden jan-sep uppgick till 26,2 MSEK (23,7), en ökning med 11 %.
Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 5,8 MSEK (4,0). Motsvarande resultat för delårsperioden jan-sep ökade till 18,6 MSEK (16,6).
Resultat per aktie uppgick för tredje kvartalet till 0,56 SEK (0,39) och för delårsperioden jan-sep 1,79 SEK (1,51)
Connecta har ingått ramavtal med Ericsson, SJ och Tele2

För ytterligare information:
Johan Wieslander, VD, tel 08-635 88 46, johan.wieslander@connecta.se
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel 070-7275455
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport Januari - september 2005
http://hugin.info/1099/R/1018366/159871.pdf

Connecta AB (publ) org nr 556610-5705

Connecta är ett konsultföretag, som hjälper företag och organisationer att uppnå önskade resultat genom att kombinera kompetens inom både management och IT. Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelse­ordförande. Connecta är Microsoft Gold Partner. Bolaget utsågs till årets svenska SAP Konsultpartner 2004. Connectas fem största kunder är FORA, HP, ICA, Nordea och Sony Ericsson. Aktien handlas på O-listan (ticker CNTA).
Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56, Tel +46 8 635 80 00