Connecta AB

Connecta förbättrar villkoren i sitt resultatandelssystem

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:35 CET

Connecta införde 2006 ett resultatandelssystem som erbjuds samtliga medarbetare. Syftet med systemet att förbättra incitamenten för medarbetarna och ytterligare höja engagemanget för bolaget. Systemet bidrar till att göra Connecta till en attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som nya medarbetare.

Styrelsen har idag beslutat att förbättra villkoren för medarbetarna genom att bolaget höjer bidraget från 25 kr per hundra kronor som investeras i Connecta-aktier till 40 kr per hundra kronor.

Resultatandelssystemet har nu drivits under ett år. Syftet är att få fler medarbetare att delta i systemet och därmed att få fler medarbetare att via stiftelsen bli aktieägare i Connecta.

Connecta har en lönemodell med dels en fast och dels en rörlig, prestationsbaserad, lönedel. Alla medarbetare som vill delta i resultatandelssystemet kan göra det genom att avsätta 20 procent av sin rörliga lönedel till Resultatandelsstiftelsen Connecta.

Stiftelsen - som är en egen juridisk person - placerar 25 procent av de avsatta pengarna i Connecta-aktier. För att uppnå riskspridning placeras återstoden av pengarna enligt förslag från den kapitalförvaltare som stiftelsen anlitar.

Resultatandelsstiftelsen äger 0,23 procent av Connecta per 31 december 2006 och var då bolagets 47:e största ägare med 23 380 aktier.

Kostnaden för bolaget beror till stor del på i vilken utsträckning de anställda väljer att delta i systemet. Kostnaden bedöms understiga 3 miljoner kronor per år de närmaste 2-3 åren under förutsättning att det nu beslutade åtaganden bibehålls. Bolagets åtagande gentemot stiftelsen görs dock för ett år i taget.

Pengarna är låsta i systemet i tre år varefter andelsägaren kan välja att få värdet av sina pengar utbetalda eller låta dem stå kvar.Stockholm den 6 februari 2007, Connecta AB (publ)


För ytterligare information:
Per Agelii, VD, tel 08-635 84 33, per.agelii@connecta.se
Lisa Andersson, Informationsansvarig, tel 08-635 87 19, lisa.andersson@connecta.se
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se


Connecta AB (publ) org nr 556610-5705
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Certified Partner. Connectas fem största kunder är Ericsson, FORA, HP, ICA och Sony Ericsson. Aktien handlas på Nordiska börsens small-cap-lista (ticker CNTA).
Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00