Connecta AB

Connecta och Aktiespararna välkomnar uppgörelse

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:15 CEST

Connecta AB (Connecta) har tillsammans med Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) nått en överenskommelse i frågan om de krav som framställts av Aktiespararna i anledning av Connectas genomförda fusion. Connectas styrelse avser kalla till en extra bolagsstämma i november och föreslå att denna beslutar om en kompletterande utbetalning om 4 kronor per särskild rätt (SR) till gamla Connectas fd. aktieägare. Båda parter återkallar helt sina respektive krav när bolagsstämman beslutat om utbetalningen.

Connecta har genomfört en fusion med sitt dåvarande dotterbolag, gamla Connecta. I samband med fusionens verkställande erhöll aktieägarna i gamla Connecta ett kontant fusionsvederlag om 6,50 kronor per aktie.

Aktiespararna har, bland annat grundat på en bedömning av fusionsvederlagets nivå, stämt Connecta vid Stockholms tingsrätt. Connecta har därför emitterat en SR som aktieägarna i gamla Connecta erhöll samtidigt med fusionsvederlaget, den 30 juni 2004. Gamla Connecta har därefter upphört att existera.

Efter förda förhandlingar har Aktiespararna och Connecta nu överenskommit att Connectas styrelse skall kalla till en extra bolagsstämma, att hållas i november 2004, och föreslå att stämman beslutar om en utbetalning om 4 kronor per SR, innebärande en sammanlagd utbetalning om cirka 4,8 miljoner kronor. Aktiespararna och Connecta är överens om att stämningen skall återkallas i samband med utbetalningen. Connectas huvudaktieägare har förklarat sig positiva till överenskommelsen och har meddelat att man avser att rösta för att utbetalningen verkställs.

- Connecta välkomnar uppgörelsen med Aktiespararna. Vi har gjort en affärsmässig bedömning och kommit fram till att detta är en rimlig lösning för Connecta och aktieägarna, säger Lars Grönberg, Connectas styrelseordförande.

- Genom överenskommelsen kan Connecta undvika en långvarig och kostsam domstolsprocess, vilken skulle skada bolaget och dess aktieägare oavsett utgång, fortsätter Lars Grönberg.

- Det är glädjande att Connecta genom denna överenskommelse lämnar fullgott vederlag till aktieägarna i det gamla Connecta. Detta är den lösning som gynnar såväl gamla Connectas aktieägare som nya Connecta bäst." säger Aktiespararnas chefsjurist Lars Milberg.Den 3 november presenteras Connectas delårsrapport för tredje kvartalet 2004.

Stockholm den 29 oktober 2004, Connecta AB (publ)


För ytterligare information:
Johan Wieslander, VD Connecta AB, tel 08-635 88 46, johan.wieslander@connecta.se
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel 070-727 54 55
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se

Connecta AB
Connecta är ett konsultföretag, som hjälper företag och organisationer att uppnå önskade resultat genom att kombinera kompetens inom både Management och IT. Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelse­ordförande. Connectas fem största kunder är AGA, Green Cargo, HP, ICA och Sony Ericsson. Aktien är noterad på Nya Marknaden (ticker CNTA)