Connecta AB

Connecta offentliggör emissionsprospekt

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 10:00 CEST

Connecta AB offentliggör idag emissionsprospekt med anledning av den nyemission som styrelsen tidigare beslutat om och som godkändes på extra bolagsstämma den 17 juni.

Azurit Investment AB har garanterat att teckna det antal aktier som krävs för att emissionen skall bli tecknad upp till ett belopp om 15 miljoner kronor. Åtagandet är villkorat av att Aktiemarknadsnämnden beviljar Azurit Investment AB undantag från reglerna om budplikt.

Prospektet kommer att skickas till samtliga bolagets direktregistrerade aktieägare och kommer även att tillhandahållas på Connecta ABs huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. Prospektet och särskild anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kan beställas på telefon 08-635 82 99, laddas ned från Connecta ABs webbplats www.connecta.se eller erhållas från Fisher Partners Fondkommission på telefon 08-463 85 14.

För ytterligare information kontakta:
Sten Wranne, vVD, tel 08-635 85 90

Ladda ner prospekt och anmälningssedel via medföljande länkar. OBS! Denna anmälningssedel gäller endast anmälan om teckning utan företrädesrätt. Någon betalning skall inte ske i samband med anmälan.