Conpharm

Conpharm: Bokslutsrapport 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:07 CET

(Aktietorget: CONP B)

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkten under året 2009 uppgick till 2,5 MSEK (2,3 MSEK motsvarande period år 2008).
Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en vinst om 823 TSEK (822 TSEK motsvarande period 2008).
Likviditeten vid årets slut var 6,6 MSEK.
Rörelseintäkten för sista kvartalet 2009 var 1,1 MSEK och vinsten 0,46 MSEK. Motsvarande resultat för 2008 var 1,2 MSEK respektive 0,56 MSEK.