Conpharm

Conpharm: Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:44 CEST

 

(Aktietorget: CONP B)

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkten under årets tre första månader 2009 uppgick till 795 TSEK (235 TSEK motsvarande period år 2008). Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev 237 TSEK (-61 TSEK motsvarande period 2008).

VERKSAMHETEN
Reumacon. Meda AB ansvarar för att genomföra de studier som skall ligga till grund för en kommande registrering av Reumacon. Kompletterande kliniska studier kall genomföras innan registreringsansökan lämnas in till myndigheten. Dessa studier kan starta först när ytterligare data genererats som bekräftar substansens säkerhet. För att kunna genomföra dessa prekliniska studier har Meda gjort ett antal försök med att hitta en beredning, som innebär att Reumacon kan ges till försöksdjur i tillräckligt hög dos.
En beredning som eventuellt kan komma att fungera har utvecklats. Denna beredning måste nu genomgå ytterligare ett antal tester under år 2009 innan en större säkerhetsstudie kan startas.
Enligt styrelsens bedömning kan en prognos för när en registreringsansökan för Reumacon kommer att inlämnas inte göras förrän det är klarlagt att en konklusiv säkerhetsstudie kan genomföras.

Försäljning. Intäkterna består av royalty av försäljningen av Wartec och Podofilox. Dessutom såldes under perioden råvara samt spatlar (doseringsskedar för Podofilox) till Paddock vilket är förklaringen till skillnaden mellan resultatet 2009 jämfört med förra året.
Målsättningen är att kunna balansera verksamhetens kostnader med intäkterna av försäljningen av Wartec och Podofilox till dess att Reumacon blir registrerat.

Nästa rapport publiceras 21/8 2009.
Uppsala 15/4 2009
Styrelsen

Kontakt: Claes Handin, VD
Tel: 08-54067966
Mobil: 0708-613400
Mail: claeshandin@telia.com

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor