Consafe Logistics

Consafe Logistics levererar skalbar logistikplattform till Ahlsell

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:39 CEST

Ahlsell ger Consafe Logistics förtroende som leverantör av Warehouse management system till Ahlsell Sverige. Företaget investerar i en skalbar logistisk plattform för hela verksamheten som klarar Ahlsells höga volymer.

Effektiv logistik och centrallösningarna utgör navet i Ahlsells verksamhet och därför ställer Ahlsell höga krav på system som stödjer alla delar inom deras verksamheten. En av målsättningarna med investering av Astro WMS är att öka driftsäkerheten, skapa en strömlinjeformad arbetsprocess och att arbeta med en och samma lösning för lagrets alla delar.
”Vår tidigare erfarenhet av att samarbeta med Consafe Logistics är mycket god och vi vet att Astro WMS är en etablerad lösning i grossistledet och detaljhandeln. Consafe Logistics kan leverera en skalbar plattform som passar vår verksamhet och som svarar upp mot våra krav på säker hantering av höga volymer, säger Leif Christensson, logistikchef, Ahlsell AB

Astro WMS installeras i Ahlsells distributionscenter i Hallsberg. I projektet ingår förutom systemleverans även leverans av mobil hårdvara, bland annat TraffiCom – industridatorer. Systemlösningen integreras med automationsutrustning.

”Vi är mycket stolta över Ahlsells förtroende för Consafe Logistics. En drivande kund och en bra relation är en styrka i vårt arbete med att vidareutveckla en marknadsmässigt stark lösning som uppfyller Ahlsells framtida expansionskrav”, säger Mattias Hagman, affärsutvecklingschef, Consafe Logistics AB.

Projektet pågår och driftstart är beräknad till våren 2006

Om Ahlsell
Ahlsell är ett nordiskt ledande handelsföretag inom installationsprodukter, verktyg och maskiner som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner och Kyl. Ahlsells strategi fokuserar på brett produktsortiment, lokal närvaro, specialistkompetens samt centraliserat inköp, logistik och administration. Tillväxt genom förvärv är viktigt för att nå ytterligare synergier, högre tillgänglighet, bättre service och ökad lönsamhet. Koncernen har en årlig omsättning på ca 16 miljarder SEK och har ca 4 500 anställda. Huvudägare i Ahlsell är Nordic Capital. www.ahlsell.se

Om Consafe Logistics
Consafe Logistics är en av Europas ledande leverantörer av logistiklösningar. Vår affärsidé är att genom bra logistik göra våra kunder mer konkurrenskraftiga och lönsamma. Consafe Logistics är en stark partner inom Supply Chain Execution och erbjuder integrerade lösningar, standardprodukter och mobil utrustning för alla industriella miljöer. Vår produktportfölj innehåller starka varumärken; Astro WMS, SattStore WMS, Effect Warehouse och TraffiCom. Consafe Logistics har kunder i fler än 20 länder över hela världen. Consafe Logistics är medlem av JCE-Gruppen.
www.consafelogistics.com


For more information contact:
Mattias Hagman
Business Development Director, Consafe Logistics AB
Tel. 046-280 04 00
E-post: mattias.hagman@se.consafelogistics.com


Pernilla Brodd
Marketing Manager, Consafe Logistics AB
Tel. 046-280 05 51 / 0709-89 52 51
E-post: pernilla.brodd@se.consafelogistics.com