Consilium AB

Consilium fortsätter koncentrationen till kärnverksamheten

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 16:51 CET

Consilium fortsätter koncentrationen till kärnverksamheten
- säljer 50 procent av den amerikanska nivåmätningsverksamheten

Marinelektronikföretaget Consilium har träffat ett principavtal med Jowa AB
om samarbete kring utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning
för nivåmätning av tankar. I samband med avtalet förvärvar Jowa 50 procent
av Consiliums amerikanska dotterbolag Consilium US, Inc.

Som tidigare aviserats fokuserar Consilium sin tillväxt inom de marina
verksamheterna till de två kärnområdena Brand & Gas och Navigation.

- Det finns ett tydligare samband mellan nivåmätning och Jowas verksamheter
än vad som finns med de övriga marina Consiliumbolagen. Detta samarbete
kommer att ge synergier och ökade möjligheter att realisera bolagets
potential, säger Ove Hansson, VD för Consilium.

Jowa AB är världsledande inom sin nisch för miljöteknik på fartyg.
Produktportföljen innehåller bl.a. produkter och system för mätning och
rening av oljeblandat vatten, dricksvatten m.m. Jowa har dotterbolag i
Norge, Holland, Tyskland, Singapore och Kina.

- Jowa tillför nya produktionsalternativ, kompletterande produkter för
vissa marknadssegment och framför allt nya marknadskanaler gentemot
tankfartyg i bl.a. Asien, säger Jan Seehuusen, VD för Jowa AB.

Det amerikanska nivåmätningsföretaget kommer i samband med affären att byta
namn till Jowa Consilium US, Inc. Principavtalet bedöms ge Consilium ett
likviditets-tillskott på mer än 5 MSEK, men inledningsvis även en
reaförlust på mer än 5 MSEK.


Stockholm 2003-12-22

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300 , 070-576 08 33
Email: ove.hansson@consilium.se


Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta
komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget
en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är
noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650
MSEK.