Consilium AB

Consilium levererar radarsystem till kustradarstationer i Mexiko och Sydkorea till ett ordervärde överstigande 6 MSEK

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 11:31 CEST

Marinelektronikföretaget Consilium har levererat radarsystem till sin spanska samarbetspartner Sainsel Sistemas Navales, som startat upp ett större kustradarsystem i Mexiko. Installationen utgörs av tio integrerade radarsystem i fem hamnar längs den Mexikanska kusten.

– I takt med att trafiken ökar i världens farvatten installerar sjöfarts- och hamnmyndigheter större radarsystem för att övervaka sina farvatten och dirigera fartygens färdvägar. Detta blir allt viktigare, både ur säkerhets- och miljöhänseende, säger Ove Hansson VD för Consilium AB

De mexikanska radarsystemen som nu installeras återfinns i hamnarna: Progreso,
L. Cardenas, Mazatlan, Manzanillo och Tampico.

Consilium har även fått en order på att leverera radarsystem till Norcontrol IT (Norge) till installationen, Jindo Coastal Surveillance System som är en kedja kustradarstationer längs med den sydkoreanska västkusten.

– Ett ökat fokus på säkerhet och terroristbekämpning har bl.a. lett till ökade investeringar i övervakning av kusterna genom integrerade kustradarstationer. Consilium har en sedan länge en stark ställning som leverantör av radarsystem till denna marknad och upplever ett ökad efterfrågan inom detta marknadssegment, avslutar Ove Hansson.


Stockholm 2004-05-06

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
www.consilium.seConsilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 630 MSEK.