Consilium AB

Consilium under januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:39 CET

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari 2007 ökade
med 64 procent jämfört mot föregående år till 73,4 MSEK (44,7).
Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 57 procent
föregående år och uppgick till 35,2 MSEK (22,4). Nettoomsättningen för
affärsområdet Navigation ökade med 131 procent till 20,1 MSEK (8,7).
Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 33 procent
till 18,1 MSEK (13,6).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari 2007
jämfört med samma period föregående år med 13 procent till 89,7 MSEK
(79,4). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 24 procent
till 49,1 MSEK (39,7). Orderingången för affärsområdet Navigation
minskade med 30 procent till 17,7 MSEK (25,3). Orderingången för
affärsområdet Komponenter ökade med 59 procent till 22,9 MSEK (14,4).

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m februari
kommer att publiceras den 19:e mars 2007.

Stockholm 2007-02-19

Consilium AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta
komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har
företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition.
Consilium är noterad på Nordiska börsen, Stockholm i Small Cap-
segmentet, har 425 anställda och omsätter 750 MSEK.