Consilium AB

Consilium under januari – februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 10:02 CET

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – februari 2006 ökade med 9 procent jämfört mot föregående år till 99,2 MSEK (90,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 23 procent föregående år och uppgick till 50,9 MSEK (41,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation uppgick till 19,3 MSEK (19,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 3 procent till 29,0 MSEK (29,9).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari - februari jämfört med samma period föregående år med 54 procent till 153,0 MSEK (99,7). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas minskade med 5 procent till 70,3 MSEK (66,7). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 313 procent till 58,7 MSEK (14,2). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 28 procent till 24,0 MSEK (18,8)Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m mars kommer att publiceras den 18:e april 2006.

Stockholm 2006-03-14

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 600 MSEK.