Consilium AB

Consilium under januari - juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:15 CEST


Consilium Components AB har namnändrat till Precomp Solutions AB (publ) och delats ut till aktieägarna i Consilium AB (publ). Bolaget kommer att noteras på First North och första dagen för handel med aktierna är den 29 augusti 2007. Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter kommer för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007, därför ej att ingå i påföljande månadsrapporter.

Nettoomsättningen för Consilium totalt, avseende perioden januari - juli 2007, ökade med 31 procent jämfört med föregående år till 538,7 MSEK (411,0). Nettoomsättningen för Marina system ökade med 40 procent jämfört med föregående år och uppgick till 422,2 MSEK (301,2). Nettoomsättningen för övriga verksamheter ökade med 6 procent till 116,5 MSEK (109,8).

Orderingången för Consilium totalt, avseende perioden januari – juni 2007, ökade med 38 procent jämfört föregående år till 662,8 MSEK (478,8). Orderingången för Marina system ökade med 43 procent till 531,8 MSEK (371,6). Orderingången för övriga verksamheter ökade med 22 procent till 131,1 MSEK (107,2).

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för brand- och gasdetektering samt navigationsutrustning. Målsättningen är att vara en innovativ och konkurrenskraftig leverantör med hög servicegrad inom väl definierade marknads- och produktområden. Det allt övergripande målet är att genom utnyttjande av Consiliums kompetens inom valda segment och genom tillämpning av en tydlig affärsstrategi skapa värden för aktieägarna. Consilium fokuserar tillväxtsatsningarna inom Marina system till marknads- och produktområden där koncernen redan har eller kan uppnå världsklass. Consilium är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB, har drygt 300 anställda och omsätter mer än 700 MSEK.